15
new stories - click to show

Turistické listy

URL:

http://www.turistickelisty.sportovnilisty.cz/

Catalog:

Lifestyle → Cestování

Publishes:

7 items/week

Horažďovice mají druhou nejstarší městskou bránu v Čechách

8:12
První doklad o městě Horažďovice podává pečeť z roku 1278, město bylo opevněno již na konci 13.století, hradební linie obsahovala po svém obvodu dvě brány a fortnu, později byla doplněna ještě další branou. Pražská brána zvaná též Veliká či Červená stojí na severní straně dnešní Plzeňské ulice. Brána vznikla jako gotická v druhé polovině 13.století a je považována za druhou nejstarší městskou b...

Kostelík ve Chvojínku zaujme jako působivá krajinná dominanta

5.May
Kostel sv.Václava ve Chvojínku v okrese Benešov leží na vrcholku návrší a je tak působivou krajinnou dominantou. Je zmiňován v písemných pramenech od poloviny 14.století, stejně tak jako majitelé tvrze, která stávala v jeho blízkosti. Na jeho výstavbě se podílela pravděpobobně královská huť, působící v Písku a na Zvíkově. Vznik kostela můžeme datovat někdy před rokem 1270 či v sedmdesátých lete...

Kostel sv.Jeronýma zaujme výzdobou v beuronském stylu

4.May
Kostel sv.Jeronýma v Sedlci pochází pravděpodobně z 3. čtvrtiny 12. století. Kolem drobného románského kostela býval hřbitov ohrazený kamennou zdí. Ve 14. – 15. století byl goticky přestavěn, jeho kruhový presbytář byl nahrazen větším gotickým a rozšířen. Roku 1778 byla snížena věž, plochý dřevěný strop chrámové lodi byl nahrazen křížovou klenbou. Hřbitov kolem kostela byl zrušen v roce 1855 a ...

Románská bazilika v Tismicích je význačnou památkou středoevropského významu

3.May
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v malé vesničce Tismicích se nachází zhruba 28 km východně od centra Prahy a 3 km jihozápadně od Českého Brodu, v okrese Kolín. Jedná se o vzácně zachovalou trojlodní románskou baziliku z konce 12. století patřící mezi nejvýznamnější památky románského stavitelství v Čechách. Kostel byl pravděpodobně součástí dvorce, jak tomu nasvědčuje existence panské tribuny v ...

Záhadná plastika slunce ve zdi křečovického kostela

2.May
V Křečovicích v okrese Benešov stávalo sídlo rytířů Křečovických z Křečovic, kteří byli zakladateli zdejšího kostela sv. Lukáše, který je poprvé zmiňován roku 1352. Na jeho místě vznikla barokní stavba v první polovině 18.století v jednoduchém barokním slohu. Kostel má obdélnou loď s pravoúhlým presbytářem, sakristie je na severní straně a věž stojí v ose kostela. Půdorys kostela Zdi jsou členě...

Na hradišti Slavníkovců stojí kostel sv.Štěpána

1.May
Kostel sv. Štěpána s dřevěnou zvonicí nalezneme ve vesnici Malín, při silnici Kolín - Čáslav. Vesnice Malín (německy Malin) se nachází 3 km severovýchodně od Kutné Hory. Historie samotného Malína je mnohem starší než historie samotné Kutné Hory. Na mírné terénní vyvýšenině vystupující z okolní ploché krajiny se nacházelo slovanské hradiště rodu Slavníkovců, které zaujímalo strategicky velmi výh...

Bor u Tachova je cenným komplexem vývoje hradní architektury

30.April
Původně středověký vodní hrad Bor u Tachova pánů ze Švamberka je v písemných pramenech poprvé zmiňován v roce 1263, dominantou objektu je mohutná válcová věž, bergfrit se zdmi o síle až 3,5 m, která je nejvýznamnějším místem starého hradu. Hrad založili potomci Ratmíra ze Skviřína patrně kolem poloviny 13.století jako mohutnou vodní pevnost. Předci pánů ze Švamberka sídlili ve Skviříně Ve druhé...

Hrad Střekov střeží labskou cestu

29.April
Hrdá silueta hradu Střekova na výrazné strmé skále vypínající se nad pravým břehem Labe, dnes v Ústí nad Labem, inspirovala mnoho romantických umělců. Hrad střežící kromě jiného i vybírání celních poplatků a bezpečnost říční plavby vybudoval z pověření krále Jana Lucemburského Pešík s Veitmile, jemuž ho král v roce 1319 udělil v léno. Podobně jako na jiných hradech si král Jan Lucemburský zajis...

Sedlák a krčmář postavili zvonici

28.April
Nedaleko Od Českého Brodu ve vesnici Přistoupim u kostela sv.Václava stojí zvonice. Nachází se na vyvýšené poloze mírně svažité návsi, je věžovitá hranolová a protože v dolních patrech jsou střílnová okénka, dá se předpokládat její obranné využití. Zvonice je vystavěna v pozdně gotickém slohu v roce 1590 "na náklad záduší přistoupimského", jak uvádí pozdně gotická kamenná deska, zasazená ve fas...

Na zámku v Chudenicích se majitelům zjevoval anděl

27.April
Starý zámek v Chudenicích v okrese Klatovy vznikl na místě tvrze původně zmiňované v roce 1564. Starý Černínský zámek je nejstarší rodové sídlo významného českého rodu Černínů z Chudenic, který je zmíněn již ve 13. století. Starý zámek, umístěný na náměstí Chudenic, byl v 16. století přestavěn z původní gotické tvrze na renesanční zámek a v 18. století byl upraven barokně. Tvrz vykoupil od chud...
© 2000-2021 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes