15
new stories - click to show

Turistické listy

URL:

http://www.turistickelisty.sportovnilisty.cz/

Catalog:

Lifestyle → Cestování

Publishes:

7 items/week

Přes mlýnský náhon v Horažďovicích se klene barokní most

8:40
Horažďovice byly původně trhová osada povýšená na město už v roce 1293. Vedle pozůstatků gotického opevnění, zámku a dalších památek tu stojí i kamenný silniční most s nízkým polokruhovým obloukem, který pochází z první poloviny 18.století. Most v Horažďovicích Jeho klenba překonává mlýnský náhon v jihozápadní části města u zámku a vede tudy cesta do čtvrti Zářečí. Most se skládá se dvou částí, p…

Kostel sv. Jiljí nechal postavit Jiří z Milevska

25.May
Uprostřed hřbitova vedle premonstrátského kláštera v Milevsku se nachází původně románský kostel sv. Jiljí. V románské podobě se jednalo o jednolodní stavbu s východním pravoúhlým závěrem o celkových rozměrech 19,7 m x 9 m. Na objekt navazovala věžovitá, dodnes zachovaná stavba s emporou v 1. patře. Tato empora byla přístupná po schodišti v síle zdiva. Půdorys kostela podle Václava Kotrby Podle a…

Tvrz v Hradeníně představuje unikátní ukázku výstavného venkovského sídla

24.May
Tvrz na nevysoké skalnaté terase nad potokem Blinka vznikla pravděpodobně již kolem roku 1265 za Předoty z Hradenína nebo nejpozději v letech 1289-95, kdy se vzpomíná Zbyslav z Hradenína a v roce 1295 spolu s ním i Bruno z Hradenína. Tato starší tvrz, asi dřevěná, stála nejspíše na jiném místě, a to v jihovýchodním koutu současné návsi (na místě domů čp. 58 a 62). Na počátku 14. století tvrz zřej…

Dívčí Kámen byl impozantní rožmberský hrad

23.May
Zřícenina hradu Dívčí Kámen se nachází nad soutokem Křemežského potoka a Vltavy u vsi Třísov, 9 km vzdáleně od města Český Krumlov. V obvodu dnešní zříceniny se rozkládalo výšinné sídliště osídlené v několika pravěkých obdobích. Centrum sídliště bylo zničeno při budování hradu, zachovaly se pouze zbytky na severním svahu. Na přelomu starší a střední doby bronzové zde vznikala opevněná osada, kter…

Zámek v Brandýse nad Labem sloužil císařům Habsburské dynastie

22.May
Zámek v Brandýse nad Labem patří k nejvýznamnějším renesančním památkám Čech. Zámek býval letním a loveckým zámkem panovníků a je pevně propojen s českými dějinami.V průběhu staletí jej navštívili všichni císaři Habsburské dynastie. Původní gotický hrad ze 14.století, který se stal v roce 1547 stal majetkem české královské komory a loveckým sídlem císaře Ferdinanda I. Významní umělci dvorského ok…

Barokní most ve Varvažově zdobí socha sv.Jana Nepomuckého

21.May
Obec Varvažov, o níž je první zmínka v roce 1254 - patřila Řádu sv. Jana Jeruzalémského. Leží na silnici mezi Zvíkovským podhradím a Miroticemi, 14 km severně od Písku a 4 km západně od hradu Zvíkova. Tak jako ve většině obcí jižních Čech i ve Varvažově jsou zachovány stavby v tzv. selském baroku a klasicistním slohu. Proto byl Varvažov také vybrán k natáčení filmu Je třeba zabít Sekala a k tomut…

Kostel sv. Máří Magdalény ve Chvalšinách patří k vrcholným dílům rožmberské huti

20.May
Kostel stojí zhruba uprostřed protáhlého náměstí při starodávné silnice mezi Českým Krumlovem a Prachaticemi a je zasvěcen sv. Maří Magdaleně. Díky znamenitým objevům restaurátorů v devadesátých letech našeho století při odkrývání a obnovování maleb v kostele jsme se o něm dozvěděli mnohem víc, než bylo donedávna známo. Současný kostel je už druhou stavbou tohoto druhu v obci, neboť již před ním …

Zámek Miroslav byl původně vodní tvrzí

19.May
Páni z Miroslavi a z Myslibořic jsou doloženi od roku 1230, takže se dá předpokládat, že již tehdy měli v Miroslavi své sídlo. Vodní tvrz se poprvé připomíná v roce 1387, kdy Zikmund a Hartleb z Myslibořic předali Miroslav s tvrzí a několika vesnicemi hraběti Hanuši z Hardeku. Od konce 15. století do 60. let 16. století vlastnili Miroslav Valečtí z Mírova. Ti přestavěli v první polovině 16. stole…

Bývalý špitální kostel sv.Alžběty v Jindřichově Hradci slouží jako hotel

18.May
Kostel sv. Alžběty je objekt obdélného půdorysu se sedlovou střechou a stojí na jižním břehu Malého Vajgaru na křižovatce ulic Vídeňské a Václavské. Patrovou budovu na nároží a průčelích zesilují opěráky s armovanými nárožími. V jižním trojosém průčelí se v přízemí v prostřední ose otevírá lomený portál. V patře se nalézají tři okna s lomenými záklenky a zkosenými parapety. Někdejší kostel sv. Al…

Bývalou tvrz Škvorec založil královský číšník Domaslav ze Škvorce

17.May
Bývalá tvrz Škvorec stojí na vysoké ostrožně, byla založena patrně již ve 13.století. Ve středověku byla přestavěna na hrádek, čtyřkřídlý uzavřený s palácem, vstupní branou a kaplí. Z této stavební etapy hradu se v areálu dnešního zámku dochovala pouze hluboká hradní studna a archeologickým výzkumem odkrytý úsek hlavní hradby se zbytky paláce a bergfritu. Pohled na Škvorec v roce 1820 Nejstarší d…
© 2000-2022 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes