Štatistický úrad SR

Description:

Aktuality

URL:

http://www.susr.sk/

Catalog:

Ekonomika → Špecializované

Publishes:

7.7 items/week

Vývoj hospodárstva SR v novembri a za jedenásť mesiacov roku 2019

17.January
V novembri 2019 priemerná mesačná mzda medziročne vzrástla vo všetkých odvetviach, najrýchlejšie v predaji a oprave motorových vozidiel. Vo väčšine odvetví rástli aj zamestnanosť a tržby.

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v decembri 2019

17.January
V decembri 2019 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 3,2 %.

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 2. týždeň 2020

17.January
Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 2. týždni 2020 v porovnaní s cenami v 1. týždni 2020 ovplyvnili nižššie ceny natural 95 oktánového benzínu a natural 98 oktánového benzínu. Vzrástli ceny LPG. Ceny motorovej nafty a CNG sa nezmenili.

Nové objednávky v priemysle v novembri 2019

15.January
Nové objednávky v priemysle v novembri 2019 v porovnaní s novembrom 2018 klesli v stálych cenách o 7,2 %.

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v decembri 2019

14.January
V decembri 2019 miera medziročnej inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 3 %. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 2,9 % a čistá inflácia hodnotu 2,2 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v novembri 2019

13.January
V novembri 2019 tržby medziročne najrýchlejšie rástli v informačných a komunikačných činnostiach. Znížili sa v priemysle a stavebníctve.

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v novembri 2019

13.January
V novembri 2019 zamestnanosť najrýchlejšie rástla v ubytovaní, pokles zaznamenali priemysel a činnosti obchodu. Mzda sa zvýšila vo všetkých činnostiach, najrýchlejšie v predaji a oprave motorových vozidiel.

Stavebná produkcia v novembri 2019

10.January
Produkcia v stavebníctve sa v porovnaní s novembrom 2018 znížila o 10,5 %, čo bol najvýraznejší pokles od februára 2017.

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 1. týždeň 2020

10.January
Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 1. týždni 2020 v porovnaní s cenami v 52. týždni 2019 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Ceny CNG sa nezmenili.

Vývoj zahraničného obchodu v novembri a za jedenásť mesiacov roku 2019

9.January
Saldo zahraničného obchodu bolo v novembri 2019 podľa predbežných údajov aktívne v objeme 157,6 mil. eur.

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 52. týždeň 2019

7.January
Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 52. týždni 2019 v porovnaní s cenami v 51. týždni 2019 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu a motorovej nafty, znížili sa ceny LPG. Ceny CNG sa nezmenili.

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 51. týždeň 2019

7.January
Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 51. týždni 2019 v porovnaní s cenami v 50. týždni 2019 ovplyvnili nižšie ceny natural 98 oktánového benzínu a motorovej nafty, zvýšili sa ceny LPG. Ceny natural 95 oktánového benzínu a CNG sa nezmenili.
© 2000-2020 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes