15
new stories - click to show

Agentura pro sociální začleňování

Description:

Agentura pro sociální začleňování

URL:

http://www.socialni-zaclenovani.cz

Catalog:

Z domova → Politika

Publishes:

3 items/month

Komunitní práce žije i během pandemie. Třinecké ženy ušily více než 3 000 roušek

26.November
Agentura pro sociální začleňování společně s Centrem metodické podpory komunitní práce Moravskoslezského kraje zmapovala současnou praxi komunitní sociální práce v 11 organizacích z celé ČR. „Například v komunitě Borek v Třinci se v probíhající pandemii COVID-19 podařilo aktivizovat skupinu žen, které šily roušky. Získaly dárce, kteří zapůjčili a darovali šicí stroje a materiál, aby mohly pomoci

Seminář o společném vzdělávání pořádala Agentura pro studenty liberecké univerzity již potřetí. Tentokrát online.

13.November
Vzhledem k mimořádné situaci byl celý seminář přesunut do online prostoru. Studentky a studenti ale ani tak nebyli ochuzeni o žádné informace. Konzultantka inkluzivního vzdělávání Agentury Markéta Nešporová spolu s koordinátorkou inkluze obce Evou Novákovou představila posluchačům způsob práce Agentury v sociálně vyloučených lokalitách a spolupráci s městem. „S Libercem spolupracujeme od roku 2...

Pozvánka: Odborný panel „Rozvoj kvality škol a jeho limity“

11.November
Odborný panel proběhne v online formě. Téma panelu navazuje na tvorbu metodického výstupu projektu, publikace Metodický manuál pro rozvoj inkluzivního a kvalitního vzdělávání na místní úrovni. Panel se zaměří na sdílení zkušeností z praxe, týkajících se iniciace změn v oblasti kvality školy a dobrých praxí, hlavních principů zvyšování kvality škol a praktických zkušeností s ověřováním, zda byly...

Projekt Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami

23.October
„Agentura byla vládou ČR zřízena jako odborné pracoviště poskytující odbornou a metodickou podporu a služby při realizaci opatření souvisejících s procesem začleňování dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, nikoli jako přímý poskytovatel služeb občanům. Tomu odpovídá nastavení projektu. Někdy se na to ale zapomíná,“ uvádí ředitel Agentury, David Beňák. Cílovými skupinami j...

Společná cesta ze sociálního vyloučení, která funguje. Obyvatelé Kunčiček mají po šesti letech vlastní spolek

21.October
„Cílem mnoha obyvatel Kunčiček už není vystěhovat se, ale zůstat v prostředí, které znají a mají zde přátele. V letošním roce komunitní skupina založila spolek a vyjednávala například s vedením městského obvodu o možnostech získání dotací na komunitní aktivity pro všechny obyvatele Kunčiček. Právě toto může být pro sociálně vyloučené lokality ta správná cesta,“ říká

„Prostituce je jako prodej orgánů,“ říká sociální pracovnice z Aše

19.October
Z ulice do přítmí privátu Fenomén prostituce je dlouhodobě spojován zejména s oblastmi v pohraničí, které jsou snadno dostupné pro cizince. To je i případ Aše, kde organizace Karo působí i díky podpoře Agentury pro sociální začleňování. Oproti devadesátým letům zde sice jen sporadicky potkáváme postávat spoře oděné ženy u silnice, neznamená to ale, že problém odsud zmizel.

Dopady krizových opatření vlády na poskytovatele sociálních služeb

16.October
Zákaz návštěv Platí v rozmezí 9.10.-25.10 pro domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, a odlehčovací služby pobytové (určené pro osoby závislé na péči). Ambulantní služby a ostatní pobytové služby Pro ambulantní služby a ostatní pobytové služby (např. poradny, denní stacoináře, denní centra, K-centra, sociálně terapeutické dílny, noclehárny, azylové domy, chráněné bydlení atd.) platí om...

Liberec získal 77 milionů na společné vzdělávání

12.October
„Jde o jeden z největších projektů, které byly v rámci výzvy na podporu sociálně vyloučených lokalit podpořeny. Počtu zapojených škol a organizací odpovídá i finanční podpora. Oceňujeme, že statutární město přizvalo do projektu nejen školy a školky, které samo zřizuje, ale také školy jiných zřizovatelů. Na území města tak vznikne síť, jejímž prostřednictvím má být

Školáci v Příbrami budou moci využít rozšířenou nabídku kariérového poradenství

12.October
„Ve spolupráci s Odborem školství, kultury a sportu Městského úřadu jsme vyhodnotili původní plán a do nové verze promítli pouze aktivity, které se ukázaly jako funkční pro kvalitní společné vzdělávání dětí. Jde zejména o působení školních psychologů, speciálních pedagogů a kariérových poradců na školách v Příbrami,“ uvedla Magda Bartošová, konzultantka inkluzivního vzdělávání Agentury. Kariéro...

Jakými vzdělávacími cestami procházejí Romové? Agentura představuje sérii rozhovorů.

2.October
„Kvalitní vzdělávání považujeme za jednu ze základních podmínek ukončování sociálního vyloučení. V této sérii rozhovorů proto chceme ukázat, jakými vzdělávacími cestami procházejí Romové, na jaké překážky narážejí a co jim pomáhá je překonat a poukázat na to jak je vzdělání důležité,“ uvádí ředitel Agentury David Beňák. Děti pocházející ze sociálně vyloučeného prostředí začínají svou vzdělávací
© 2000-2020 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes