Redemptoristi

Description:

Kongregácia najsvätejšieho vykupiteľa

URL:

http://redemptoristi.sk/

Catalog:

Lifestyle → Náboženstvo

Publishes:

2.8 items/week

Páter Mykola Bychok CSsR bol vymenovaný za biskupa ukrajinskej Eparchie sv. Petra a Pavla v austrálskom Melbourne

18.January
Svätý Otec prijal rezignáciu dovtedajšieho arcibiskupa Petra Stasiuka CSsR a vymenoval za biskupa pátra Mykolu Bychoka CSsR, v súčasnosti pôsobiaceho vo farnosti sv. Jána Krstiteľa v Newarku (USA). Páter Mykola Bychok sa narodil 13. februára 1980 v Ternopile na Ukrajine. Do Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa vstúpil v júli 1997. Formáciu absolvoval na Ukrajine a v Poľsku, kde získal licenciá...

Redemptoristi majú dvoch nových oblátov

17.January
Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa má dvoch nových oblátov. Manželom Magdaléne a Stanislavovi Dzurjaninovcom, dlhoročným spolupracovníkom redemptoristov, udelil dekrét obláta generálny predstavený rehole P. Michael Brehl. Na žiadosť vedenia Provincie Bratislava – Praha udelil generálny predstavený Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa P. Michael Brehl CSsR Magdaléne a Stanislavovi Dzurjanino...

Sudca Gedeon – duchovná obnova pre mužov i ženy

15.January
Komunita redemptoristov v Kostolnej – Záriečí pozýva mužov i ženy na duchovnú obnovu pod názvom Sudca Gedeon – ako prekonať strach a prijať svoje poslanie. Duchovná obnova sa uskutoční od 13. do 15. marca 2020. Program sa začína v piatok o 17:00 a končí obedom v nedeľu. Exercitátorom bude P. Miloš Miloslav Pizovka CSsR. Prihlásiť sa môžete emailom na cssrkostolna@gmail.com alebo na telefónnych ...

Ľudové misie vo farnosti Radatice

12.January
V novom roku 2020 začínajú pátri redemptoristi svoju misijnú činnosť na východe Slovenska vo farnosti Radatice. V sobotu 11. januára sa tu pod vedením P. Michala Zamkovského začali ľudové misie. Súčasťou akcie budú už tradične sväté omše s misijnými kázňami, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, detská svätá omša, katechéza pre mužov a katechéza pre ženy, Eucharistická slávnosť s adoráciou, ...

Moja cesta: duchovná obnova pre mladých

8.January
Pozývame na duchovnú obnovu mladých mužov a ženy od 18 do 35 rokov, ktorá sa uskutoční v dňoch 31. 1. až 2. 2. 2020 v Kostolnej – Záriečí pri Trenčíne. Témou obnovy je “Čo mám robiť, Pane?”. O svojej životnej ceste budú hovoriť manželia, rehoľníci, lekári a ďalší. Bude tiež čas na osobnú modlitbu, spoveď, adoráciu a chvály. Prihlásiť sa môžete na adrese frantisek.skonc@gmail.com do 26. 1. 2020....
© 2000-2020 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes