První krok

Description:

Stránky jsou podporovány Ministerstvem zdravotnictví v rámci Národního plánu vyrovnávání příležtostí pro občany se zdravotním postižením

URL:

http://www.prvnikrok.cz

Catalog:

Ekonomika → Zdravotnictví

Publishes:

3 items/month

Jak se mění v roce 2020 výše plateb pojistného na zdravotní pojištění a jaká je splatnost?

8.January
Jako každý rok se mění výše minimálních záloh osob samostatně výdělečně činných ( OSVČ ) , protože je navázaná na průměrnou mzdu v národním hospodářství, a ta se každoročně zvyšuje. Od 1. 1. 2020 je proto minimální záloha OSVČ 2 352 Kč místo dosavadních 2 208 Kč. Zvýšit si odváděnou částku musí všechny osoby samostatně výdělečně činné, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a ...

Osmá městská část v prosinci instalovala dva defibrilátory (AED) na místa, kde je běžně větší pohyb lidí a může se stát, že zde

3.January
Praha 8 patřila v prostorách veřejných budov mezi nejméně pokryté oblasti tímto přístrojem v celé ČR. Místostarosta pro bezpečnost Jiří Vítek oslovil soukromé subjekty působící v osmém obvodu a požádal je o spolupráci a podporu při instalaci defibrilátorů. První hrazený z rozpočtu bezpečnosti byl umístěn do budovy radnice (takzvaný Bílý dům), další se objevil v Kulturním domě Krakov, a to jako ...

Novým ředitelem FN Brno se stal Jaroslav Štěrba

2.January
Výběrová komise složená z představitelů odborných společností, profesních komor, vzdělávacích institucí, odborů a nemocnic většinou hlasů doporučila ministrovi zdravotnictví jmenovat na pozici ředitele Fakultní nemocnice Brno Jaroslava Štěrbu. Ministr zdravotnictví doporučení respektuje a dnes ho jmenoval do funkce. Jaroslav Štěrba nastoupí do čela fakultní nemocnice 1. ledna 2020 . „Respektuji doporučení výběrové komise, jejíž členové rozhodli poměrně jednoznačně. Dle mého názoru má profesor...

Na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy se otevírají dveře už 11. ledna

2.January
Jak se připravit na přijímací řízení? Jaké jsou letošní modelové otázky? Jak zvládnout první rok studia? Žijí medici vůbec něčím jiným než učením anatomie? Kam jezdí studenti medicíny stážovat doma i v zahraničí? Den otevřených dveří na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (1. LF UK) přinese 11. ledna 2020 odpovědi nejen na tyto otázky prostřednictvím svých pedagogů i studentů. Všichni ti, kt...

Kam s vánočním stromkem?

2.January
Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směsný odpad. V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad (například na sídlišti), lze stromky volně odložit vedle nich. V opačném případě odložte stromek u nejbližšího kontejneru na tříděný odpad. Více zde . MČ Praha 16

Poskytuje VZP úrazové pojištění na kratší dobu, jen na zimu? Jezdíme s dětmi hodně na hory, takže by se nám hodilo

2.January
Úrazové pojištění nenabízí Všeobecná zdravotní pojišťovna, ale její dceřiná společnost Pojišťovna VZP, a. s. (dále PVZP). Pojištění si každý může navolit podle svých představ, lze si například připojistit i nebezpečné a extrémní sporty, případně profesionální sporty. K jeho sjednání není požadováno potvrzení od lékaře ani dotazník na zjištění zdravotního stavu pojišťované osoby. Pojištění je pl...

Vzniknou tři speciální multidisciplinární týmy duševního zdraví pro děti a dospívající, ministerstvo na ně vypsalo výzvu

2.January
Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty (dospívající). Cílem tohoto programu je prevence hospitalizací nebo jejich zkracování, napomáhání ke znovu začlenění hospitalizovaných dětí do běžné komunity a stabilizaci psychosociálních hledisek s důrazem na rodinné prostředí, školu a jejich sociální vztahy. Každý ze tří multidisciplinár...

Ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny vytvořily mapu urgentních příjmů

2.January
Ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny dnes podepsaly Memorandum o spolupráci při budování sítě zdravotnických zařízení s funkčními urgentními příjmy v ČR. Navazuje na koncepci urgentní péče, kterou ministerstvo představilo v září tohoto roku (tisková zpráva zde ). Dokument stanovuje podmínky pro realizaci této koncepce, přináší mapu urgentních příjmů a poprvé definuje pravidla pro jejich financování. Cílem nového modelu urgentní péče je systematicky zajistit péči o akutní pacienty...

Dostupnější moderní léky či více hrazených pomůcek přináší jedna z největších novel za poslední dvě dekády

21.December
Ministerstvo zdravotnictví předložilo do meziresortního připomínkového řízení jednu z nejrozsáhlejších novel zákona o veřejném zdravotním pojištění v jeho více než dvacetileté historii. Řeší několik oblastí souvisejících s dostupností hrazených zdravotních služeb a reaguje tak na aktuální problémy. 1. Dostupnější vysoce inovativní léčivé přípravky a léky na vzácná onemocnění V současné době je vstup inovativních léčiv do systému veřejného zdravotního pojištění pomalý a složitý. Pravidla jsou ...

Předepisování léčiv na recept bude mít od nového roku nová pravidla

20.December
Nová vyhláška o předepisování léčivých přípravků zveřejněná ve Sbírce zákonů přinese lékařům od 1. ledna 2020 několik novinek. Změny se budou týkat především údajů uvedených na eReceptu a receptu v listinné podobě. Na změny by měli být dodavatelé softwarů pro lékaře včas připraveni. „Dodavatelé softwaru byli včas o všech změnách vyrozuměni Státním ústavem pro kontrolu léčiv a opakovaně proškoleni na několika seminářích. Přesto by se měli lékaři přesvědčit u svého správce systému nebo dodavate...

Kde je stanoveno, jak daleko může pacient mít k lékaři, do nemocnice apod.?

19.December
Dostupnost zdravotních služeb je jednoznačně a závazně stanovena platnou legislativou; konkrétně jde o nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb. Toto nařízení stanoví maximální dojezdové doby, za jaké se pacient musí dostat k poskytovateli zdravotních služeb dané ambulantní nebo lůžkové odbornosti. Nařízení přímo uvádí, že se jedná o dobu jízdy dopravním ...

Rada vlády pro duševní zdraví dnes po svém prvním zasedání schválila Národní akční plán do roku 2030 a podpořila tak vznik dalš

19.December
Na prvním jednání Rady vlády pro duševní zdraví probrali odborníci i zástupci resortů současný stav projektů Reformy psychiatrické péče, zejména vznik Center duševního zdraví, a schválili Národní akční plán pro duševní zdraví 2020 - 2030, jehož nosnou myšlenkou je podpora komplexních kvalitních služeb péče o duševní zdraví, které jsou orientované na zotavení a jsou dostupné v přirozeném prostředí lidí s duševním onemocněním. Ministr zdravotnictví uvedl, že pětina lidí v České republice má pot...

Ministr Adam Vojtěch a zástupci pacientských organizací zhodnotili vzájemnou spolupráci v uplynulém roce

19.December
V pondělí 16. prosince se v krásných prostorách Kaiserštejnského paláce uskutečnilo setkání ministra Adama Vojtěcha a vedení Ministerstva zdravotnictví s pacientskými organizacemi. Cílem společného setkání bylo ohlédnutí se za uplynulým rokem a zhodnocení vzájemné spolupráce. Pacientská rada Ministra zdravotnictví, jejímž hlavním cílem je zprostředkování hlasu pacientů na ministerstvu a jejich zastoupení jako aktérů zdravotní politiky v jednáních, která se týkají jejich práv, byla zřízena v r...

Ministerstvo zdravotnictví podpořilo v letošním roce výzkum a vývoj částkou přesahující 1,7 miliardy korun

18.December
Cílem podpory výzkumu a vývoje ve zdravotnictví je dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací a zajištění vysoké úrovně výzkumných činností vedoucích k získání výsledků, které jsou následně využity pro zlepšení zdraví české populace a pro zabezpečení aktuálních potřeb zdravotnictví v České republice. V roce 2019 podpořilo Ministerstvo zdravotnictví výzkum a vývoj částkou přesahující 1,7 miliardy korun. Každoročně dochází při výročí narození jednoho z nejvýznamnějších vědců Jana Evangel...

Jaroslava Pásková právě dnes slaví stoleté narozeniny!

18.December
Paní Jaroslavě Páskové z Prahy 8 je dnes neuvěřitelných 100 let! Je stále vitální, i když s některými pracemi a nákupy jí pomáhají sousedé. „Mám moc hodné sousedy,“ několikrát zdůraznila paní Pásková. Jaroslava Pásková pochází z Jablonce, ale většinu života strávila v Praze 8, napřed v Kobylisích, poté v Libni. Vdávala se v roce 1945 a pracovala v Mezinárodní telefonní a telegrafické ústředně v...
© 2000-2020 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes