Opvvv

Description:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

URL:

https://opvvv.msmt.cz/

Catalog:

Z domova → Student

Publishes:

3.5 items/week

Aktualizace uživatelské příručky Zpracování žádosti o změnu

16.October
Řídicí orgán OPVVV zveřejňuje dne 16. 10. 2020 aktualizaci uživatelské příručky Zpracování žádosti o změnu. Dokument je k dispozici ZDE.

Aktuálně: Sdělení k realizaci projektů

14.October
Řídicí orgán OP VVV informuje příjemce o zveřejnění dokumentů k řešení problémů při realizaci projektů OP VVV vzniklých v souvislosti se šířením koronaviru a vyhlášením nouzového stavu. PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME.

Metodický výklad č. 2 Poskytnutí in-kind příspěvku do výzkumné infrastruktury lokalizované v zahraničí

14.October
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 14. 10. 2020 Metodický výklad Poskytnutí in-kind příspěvku do výzkumné infrastruktury lokalizované v zahraničí . Znění tohoto metodického výkladu naleznete ZDE .

Aktuálně: Sdělení k realizaci šablon (říjen 2020)

13.October
Řídicí orgán OP VVV si je vědom možných negativních dopadů mimořádných opatření kvůli pandemii koronaviru na realizaci šablon. V návaznosti na současný vývoj proto vydává 2. (aktualizovanou) verzi dokumentu Sdělení Řídicího orgánu OP VVV k realizaci šablon. Dokument popisuje možnosti realizace a změn zjednodušených projektů. Jeho účelem je minimalizace rizik a zmírnění negativních dopadů na realizaci projektů. Dokument je k dispozici ZDE (zveřejněno dne 13. 10. 2020).

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_078 (Implementace krajských akčních

13.October
ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_078 (Implementace krajských akčních plánů II) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 22. 9. 2020.

Šablony a Metodický dopis č. 3

2.October
ŘO OP VVV vydal k Pravidlům pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 3 Metodický dopis č. 3, s účinností od 8. září 2020. Tímto metodickým dopisem se řídí školy – příjemci dotace, které mají uveden tento Metodický dopis č. 3 jako přílohu právního aktu. Týká se tedy právních aktů vydaných po 8. září 2020. V případě zájmu využít tento Metodický dopis č. 3 u projektů s právním aktem vydaným před 8. září 2020 je třeba jej uvést do příloh právního aktu prostřednictvím dodatku, tj. na...

Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

30.September
Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 30. září 2020 výzvu č. 02_20_082 Akční plánování v území v prioritní ose 3. Přílohy výzvy jsou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí je dle textu výzvy stanoveno do vyčerpání alokace, nejpozději do 31.3.2022 ve 14:00 hodin.

Zvýšení kvality regionálního vzdělávání je cílem poslední výzvy vyhlašované z OP VVV

30.September
Praha, 30. září 2020 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání připraveno 600 milionů korun na podporu spolupráce zřizovatelů, škol a dalších organizací zabývajících se vzděláváním vedoucí ke zvýšení kvality regionálního vzdělávání. Cílem projektů bude také podpora spolupráce těchto organizací se zaměstnavateli nebo vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku.

Vyšlo podzimní číslo newsletteru NoVVVinky OP VVV

29.September
Vyšlo podzimní číslo newsletteru NoVVVinky. Je plné zajímavých témat a rozhovorů, z nichž doporučujeme například interview s Tomášem Míkou, vítězem letošního ročníku ankety Zlatý Ámos. Newsletter na svých stránkách přináší také aktuální informace k výzvám a inspirující články o úspěšně realizovaných projektech. Zveme vás k jeho pročtení.

Dotaz měsíce k šablonám (září 2020)

29.September
Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Projekt OP VVV: Centrum pro etiku

24.September
Praha, 24. září 2020 – Tento měsíc vás seznámíme s projektem Univerzity Pardubice, který se jmenuje Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka. Projekt byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů.

Studenti zdravotnických oborů získali špičkovou cvičnou nemocnici

24.September
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity (ZSF JU) ve středu 23. září otevřela simulační centrum pro zdravotnické obory, v němž bude učit moderními metodami za využití sofistikovaných modelů a přístrojů. Toto zařízení je unikátní v celé republice a výuku zde zahájí již v říjnu. Stavba byla podpořena z OP VVV skoro 58 miliony Kč z výzvy ERDF pro vysoké školy. Informoval o tom českobudějovický deník.

Avízo výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území

23.September
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 23. září 2020 avízo výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Předpokládá se, že závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 30. září 2020. Vzory příloh žádosti o podporu budou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: do vyčerpání alokace, nejpozději do 31.3.2022 do ...

Informace o schvalování výstupů projektů v prioritní ose 3 OP VVV

15.September
ŘO OP VVV se na základě zkušeností s hodnocením doposud předložených výstupů projektů v prioritní ose 3 rozhodl zveřejnit doporučení, jejichž dodržováním můžete předejít komplikacím při hodnocení a schvalování výstupů Vašich projektů. Dokument je k dispozici ZDE. Tato doporučení a informace se netýkají projektů realizovaných jako zjednodušené projekty, tzv. šablony, pro mateřské, základní, střední nebo vyšší odborné školy.

Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 3

7.September
ŘO OP VVV zveřejnil Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 3.
© 2000-2020 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes