Šternberk

Description:

Oficiální informační portál města Šternberk

URL:

http://www.sternberk.eu/

Catalog:

Publishes:

7 items/week

Hlasujte v anketě pro naše informační centrum!

7.July
Líbí se Vám šternberské informační centrum? Asociace turistických informačních center ČR (A.T.I.C. ČR) ve spolupráci s Vydavatelstvím KAM po Česku pořádá již 11. ročník ankety „Oblíbené turistické informační centrum roku 2020". Pokud se Vám Informační centrum Šternberk líbí, hlasujte pro něj v soutěži o nejlepší IC v následujícím odkazu: https://www.kampocesku.cz/informacni-centrum/525/tic-ster...

Probíhá soutěž o nejhezčí okno, balkon a předzahrádku

3.July
Zapojte se do soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu ve Šternberku, soutěž pro milovníky květin a nadšené zahrádkáře má v našem městě dlouholetou tradici. Hlásit se mohou nejenom občané Šternberka a místních částí, ale také všichni, kteří mají na území města provozovny, obchody, místa pro podnikatelskou činnost, nebo firemní areály. Jedinou podmínkou je, že květinová výsadba musí být viditelná z...

Město nabízí k odkoupení palivové dříví různých druhů

3.July
Na základě problémů způsobených větrnou a kůrovcovou kalamitou je v lesích města Šternberka aktuálně těženo velké množství dříví. Touto cestou město Šternberk nabízí vyrobené palivové dříví k prodeji. Dříví je vytěženo z porostů, přiblíženo k cestám a uloženo na odvozních místech. Palivové dříví: smrk, olše a osika je možno odkoupit za 300,-Kč/m 3 + 15% DPH a břízové dříví město Šternberk nabíz...

Uzavírka mostu a silnice u Horního Žlebu od 7. července

3.July
Z důvodu celkové rekonstrukce mostu dojde k úplné uzavírce silnice III/44429 v místě mostu ev. č. 44429-6 u obce Horní Žleb. Termín uzavírky: od 7. července do 30. listopadu 2020. Uzavřeným úsekem je vedena linka veřejné linkové dopravy VOJTILA Trans s.r.o. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirka-silnice-iii-44429-u-obce-horni-zleb/ . V pří...

Finišuje další část cyklostezky ve směru Uničov - Šternberk

29.June
Do finále míří v těchto dnech stavební práce na další části cyklostezky mezi Šternberkem a Uničovem. Konkrétně jde o úsek z osady Rybníček po rozhraní katastrálních území obcí Újezd a Mladějovice. Investiční akce, kterou podpořil Olomoucký kraj, výrazně přispěje k bezpečnějšímu pohybu cyklistů mezi oběma městy. „Obec Újezd v nejbližších dnech dokončí svůj poslední úsek cyklostezky ve směru na M...

Předškoláci se rozloučili se školkou Komenského

29.June
Tradiční rozloučení s předškoláky uspořádali dětem a jejich rodičům zaměstnanci Mateřské školy Komenského ve čtvrtek 18. června 2020. V letošním roce akci ovlivnila nejen hygienická opatření v souvislosti s nemocí Covid-19, ale také počasí. Rozloučení tak proběhlo mimořádně v prostorách tělocvičny při základní škole Dr. Hrubého. „Slzy dojetí svlažily oči rodičů i nejedné paní učitelky", uvedla ...

Maturitní zkoušky na gymnáziu dopadly výborně

29.June
Ve dnech 15.-19. června 2020 se konaly ústní maturitní zkoušky na šternberském gymnáziu. Na maturitní zkoušku se připravovalo celkem 51 studentů. I přes nelehkou situaci, ve které se maturanti ocitli v posledních měsících školního roku, byly i letošní výsledky maturitních zkoušek vynikající. V anglickém jazyce dosáhli studenti průměrné známky 1,37 v českém jazyce byla průměrná známka 1,77. I os...

Vyhlášení veřejné soutěže na nové logo města Šternberka

26.June
Město Šternberk vyhlašuje veřejnou soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu města. Město aktuálně využívá logo, původně vytvořené k výročí 700 let města, a heraldický znak. Cílem a předmětem soutěže je vytvoření nového funkčního a flexibilního loga, které bude přenositelné do mnoha formátů a médií (webové stránky, sociální sítě, tiskoviny, prezentace, kampaně, publikace, dárkové předměty...

Na zasedání zastupitelstva se diskutovalo o územním plánu

26.June
V úvodu zasedání zastupitelstva města, které proběhlo ve středu 24. června, přednesl zápisy z finančního výboru jeho předseda Jaromír Sedlák a hovořil o výsledcích hospodaření města za první čtyři měsíce: „Z hlediska výsledků nejde momentálně vidět dopady, které se na nás valí. V měsíci březnu byla příjmová stránka bez problému, tak jak finanční výbor a předkladatelé rozpočtu předpokládali, v d...

Lokality s nežádoucími jevy Bezručova 9 a Olomoucká 18

22.June
Městský úřad Šternberk, odbor sociálních věcí jako příslušný správní orgán vydal opatření obecné povahy a vyhlásil oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů na území města Šternberka, kterými jsou objekty: Olomoucká 18 a Bezručova 9. V uvedených lokalitách se vyskytují sociálně nežádoucí jevy, které spatřujeme ve výskytu nepříznivých vlivů působících na děti a v porušování veřejnéh...

Opravíme asfalt a obrubníky na Husově a Poděbradově ulici

19.June
Město Šternberk zahájí koncem června letošního roku opravu místních komunikací v ulicích Poděbradově a Husově. Půjde o výměnu stávajícího asfaltového krytu za nový. Součástí akce bude také lokální doplnění vhodných konstrukčních vrstev vozovky. V ulici Poděbradově bude navíc řešeno nové odvodnění a budou vyměněny silniční obrubníky. Z výše uvedeného důvodu počítejte s úplnou uzavírkou místních ...

Oprava průtahu městem pokračuje druhou etapou

19.June
V souvislosti s pokračováním druhé etapy opravy průtahu Šternberkem, v rámci akce „II/444 Šternberk – průtah, II. etapa“, upozorňujeme veřejnost na uzavírku od křižovatky s ulicí Uničovskou směrem na nadjezd, která potrvá od 1. července do 19. října 2020. Po dobu uzavírky bude zachován přístup do sběrného dvora společnosti Marius Pedersen a garáží. Dokončení celé stavby je v plánu do 12. prosin...

Živé vysílání: Památka roku a Historické město roku 2019

18.June
Sledujte v přímém přenosu! Vyhlášení výsledků soutěže Památka roku 2019 a Historické město roku 2019. V obou soutěžích je Šternberk krajským vítězem. Ze 14 finalistů dnes jeden převezme titul Historické město roku 2019, o Památku roku 2019 se uchází 49 objektů. KRÁSNÉ TŘETÍ MÍSTO V SOUTĚŽI O PAMÁTKU ROKU ZÍSKAL ŠTERNBERK! A TO ZA REKONSTRUKCI ALTÁNU V TYRŠOVÝCH SADECH. Držitelé se každoročně vy...

Na farním kostele se obnovují obě věže, plášť bude z mědi

17.June
Na jedné z nejvýznamnějších dominant města Šternberka, chrámu Zvěstování Panny Marie, byla začátkem června zahájena obnova věží. Na letošní rok je naplánována oprava severní věže, která má být dokončena do konce října. Obnova je financována z dotačního programu Ministerstva kultury Záchrana architektonického dědictví, finančně se na obnově věží podílí také Olomoucký kraj, Arcibiskupství olomouc...

Hledáme provozovatele „Hotelu M“ ve Šternberku

12.June
Rada města Šternberka v pondělí 1. června 2020 schválila vyhlášení výběrového řízení na budoucího provozovatele „Hotelu M,“ který se nachází v ulici Čechova ve Šternberku. Předmětem nabídky je pronájem prostoru sloužícího podnikání – pozemek parc. č. 268, jehož součástí je budova občanské vybavenosti č. p. 112 (Čechova č. o. 11) v k. ú. Šternberk. Jedná se o hotelové zařízení, jehož součástí je...
© 2000-2020 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes