15
new stories - click to show

Hlučín

Description:

Město Hlučín - oficiální stránky města

URL:

http://www.hlucin.cz

Catalog:

Publishes:

10.5 items/week

Ukliďme svět! Na Den Země i po celý rok nás příroda potřebuje!

1:07
Hlavní úklidový termín dobrovolnické akce Ukliďme svět, kterou v Česku koordinuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP), letos kvůli pandémii posouváme z března až na Den Země 22. dubna. Dobrovolníci však mohou uklízet po celý rok. Do 10. března je možné objednat si u ČSOP na jarní úklidy pytle na odpadky a trička. Počítají se i individuální a rodinné úklidy. ČSOP je zpestří i nejrůznějšími aktivi...

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČR

8.March
Již od roku 1869 probíhá na našem území každých deset let sčítání lidu. V roce 2021 nastane další opakování této významné události. Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat lis...

Podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 připadá na 1. dubna 2021

8.March
Konec zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 připadá na 1. dubna 2021. V případě, že bude přiznání k dani z příjmů fyzických osob občanem podáno elektronicky, připadá konec lhůty na 3. května 2021. Občanům, kterým přiznání zpracuje a podá daňový poradce, končí lhůta pro podání tohoto přiznání až 1. července 2021. V těchto lhůtách je daň z příjmů fyzických o...

Letošní plánované kácení dřevin a náhradní výsadba

7.March
Povolené kácení a náhradní výsadba na pozemcích města Hlučín bude realizována v roce 2021 u 10 dřevin. Na ulici Kozmické jde o 8 kusů dřevin, které rostou podél komunikace, v její těsné blízkosti. Jedná se o dřeviny ve špatném zdravotním stavu, bez další perspektivy. Vitalita všech dřevin je zbytková, zdravotní stav silně narušený.

Fotovoltaická elektrárna pro Domov pod Vinnou horou

5.March
Město Hlučín vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku pro akci s názvem "Fotovoltaická elektrárna pro Domov pod Vinnou horou".

Zahájena stavba „Vybudování oddílné splaškové kanalizace v městské části Hlučín – Darkovičky“

4.March
Včera byla zahájena největší investiční akce obchodní společnosti města Hlučína Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Jedná se o stavbu „Vybudování oddílné splaškové kanalizace v městské části Hlučín – Darkovičky“, jejímž zhotovitelem je sdružení společností Staspo s.r.o. a Subland- Tech s.r.o. Celková investice je stanovena na 112 mil., kdy cca 71 mil korun přispěje na realizaci Státní fond živo...

AKTUALITY ZE SANACE HLUČÍNSKÉHO JEZERA

2.March
1. 3. 2021V novém roce byly stavební práce obnoveny hned v první týdnu. Stavební technika pokračovala na břehu černé pláže v podkladních vrstvách pod kamennou dlažbu do betonu. Počasí nám v lednu umožnilo dokončit i první část opevnění břehů za výpustným objektem. V okolí kozmické zátoky pokračovaly práce na přeložce vodovodu, byla zahájena realizace napouštěcího potrubí, byly provedeny piloty ...

Usnesení ze 73. schůze RM konané dne 1. března 2021

2.March
V ý t a hU s n e s e n í z 73. schůze Rady města Hlučína, konané dne 1. března 2021 číslousnes.: Obsah usnesení: _____________________________________________________________________________________ 73/1a) Rada města Hlučína projednala

Usnesení ze 72. schůze RM konané dne 15. února 2021

2.March
V ý t a h U s n e s e n í z 72. schůze Rady města Hlučína, konané dne 15. února 2021 číslo usnes.: Obsah usnesení: _____________________________________________________________________________________ 72/1a) Rada města Hlučína projednala návrh

Jarní svoz velkoobjemového odpadu

2.March
Kontejnery budou přistaveny v průběhu prvního dne svozu, během termínu budou po naplnění odvezeny, znovu přistaveny, poslední odvoz bude poslední den mezi 7 a 12 hodinou. Do kontejnerů lze ukládat výhradně velkoobjemový odpad. Kontejnery nepřeplňujte a neukládejte do nich nebezpečný odpad, který můžete denně, včetně sobot, uložit ve sběrném dvoře v areálu TS Hlučín s.r.o. na Markvartovické ulic...

2021-03-01 Používání respirátorů a roušek

1.March
Zdravotnické roušky nebo respirátory je nutné nosit také venku, při pohybu po městě, na ulicích, na náměstí,...Více na: www.vlada.cz

Úřední hodiny MěÚ Hlučín

1.March
Podrobné úřední hodiny konkrétních odborů jsou uvedeny zde: https://www.hlucin.cz/cs/urad-a-samosprava/mestsky-urad/uredni-hodiny.html Klienti, kteří mají již zarezervovaný termín pro vyřízení svých záležitostí mimo tyto úřední hodiny, mohou navštívit městský úřad v termínu i mimo tyto úřední hodiny v termínu, který mají rezervovaný. Žádáme Vás, abyste vyhodnotili, zda je návštěva Městského úřa...

V NOVÉM GRANTOVÉM PROGRAMU "NEZISKOVKY" BYLY MORAVSKOSLEZSKÉ ORGANIZACE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ Z CELÉ ČR

1.March
Každý den se starají o staré, nemocné, nemohoucí, tělesně či duševně handicapované, o rodiny v náročné situaci nebo o lidi, kteří všechno ztratili a nemají, kam jít. Veškeré získané peníze investují do lepší péče o své klienty. Nový grant Neziskovky 2020 jim ale umožní na chvíli se soustředit i na sebe: osvojit si nové dovednosti, zlepšit se v těch stávajících, odborně se posunout. V loňském ro...

Usnesení z 18. zasedání ZM konaného dne 25. února 2021

26.February
M Ě S T O H L U Č Í N ________________________________________________________ Výtah U s n e s e n í 18. zasedání Zastupitelstva města Hlučína, konaného dne 25. února 2021 18/1)
© 2000-2021 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes