15
new stories - click to show

Eurogamer

Description:

Eurogamer - your daily slice of gaming!

URL:

http://www.eurogamer.cz

Catalog:

Lifestyle → Hry

Publishes:

5.9 items/day

Už se ví, kdy vylezou recenze The Last of Us 1 Remake

9:13
Jak u druhý p evod toho samého obsahu dopadl, se dozvíme dva dny p ed oficiálním p íchodem na trh 2. zá í (nejprve na PS5, b hem podzimu i na PC). Recenze The Last of Us Part 1 Remake budou k p e tení na webech ve tvrtek 31. srpna v 8 hodin ráno pacifického asu, co znamená ve 14 hodin st edoevropského asu. Zástupce PlayStation to potvrdil pro MP1st s tím, e ve zmín nou dobu bude uvoln no embargo.…

Videa z dvou novinek, které tento měsíc dorazí na Game Pass

9:13
Jak se ví z minulých dn , ve zbytku srpna se na p edplatném od Microsoftu objeví i dv novinky, z nich tu máme erstvá videa. Jednak p ed lávka vále né taktické strategie, Commandos 3 HD Remaster. https://www.youtube.com/watch?v=O6Obgur8xeg Read more

KOTOR Remake změnil vývojářské studio

9:13
To, co zjistil Bloomberg koncem minulého m síce , bylo dnes oficiáln potvrzeno. A je to vesm s dobrá zpráva, proto e díky tomu není hra ulo ena k ledu ani nebude n jak extra pozdr ena. Skupina Embracer oznámila b hem své fiskální konference, e u Star Wars: Knights of the Old Republic Remake došlo ke zm n . "P esunuli jsme jednu z našich AAA her do jiného studia v rámci naší skupiny". Read more

Upoutávka na Bloody Ties do Dying Light 2

8:40
Polský Techland p inesl oficiální teaser na Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties, v n m vstoupíte do nebezpe né arény Carnage Hall. Jak známo, bude to první DLC do úsp šné zombie survival akce z letošního února. De facto se tím potvrdilo, co bylo objeveno v ervencovém pohrabání se v souborech s hrou . Read more

Únik o New Tales from the Borderlands

8:40
Vedle Dead Island 2 neuhlídal správce obsahu na Amazonu ani novou adventuru ze sv ta Borderlands. Podle obalu se má jmenovat New Tales from the Borderlands a vyjít 21. íjna 2022 pro všechny mo né konzole (PC uvedeno není, ale to je asi jen absencí krabicovky). V tomto p íb hovém zá itku se postavíte nemilosrdné korporaci ve válkou zmítané metropoli Promethea. V nejhorší den jejich ivota budete ov…

RECENZE Spider-Man Remastered PC CZ

8:40
VERDIKT : Port p vodní Playstation exkluzivity dopadl báje n . Krom osv d ené hratelností oslní zejména vylepšenou grafikou a vynikající optimalizací. U ty i roky uplynuly od naší recenze hry Spider-Man, kterou jsem poprvé hrál ješt na Playstation 4 Pro. Spider-Man se tenkrát nejen povedl, ale p edvedl i hodn p kný vizuál. Ovšem o dva roky pozd ji jeho remasterovaná verze na Playstation 5 ukázala…

Herní vydavatel Embracer si koupil práva na Pána Prstenů

8:40
P edstavte si, e by Dan Vávra a spol. ud lali RPG ze sv ta Pána Prsten , ani by museli utratit korunu za oficiální licenci a práva na slavnou zna ku. e to je naprosto nereálné? Kdepak. Vydavatel z herní skupiny Embracer (THQ Nordic, Koch Media, Deep Silver), která u pár let vlastní Warhorse Studios, se toti v noci na dnešek pochlubil, e byl na po ádných nákupech. Embracer p ekvapiv koupili Middle…

Dead Island 2 nabývá reálné obrysy po úniku detailů a obrázků z Amazonu

8:40
Nejspíš to bylo plánováno pro nadcházející Gamescom, ale obchod Amazon to prova il týden dop edu. Dlouho odkládaný a problematický Dead Island 2 má dle n j vyjít pro PlayStation 5 a Xbox Series u 3. února 2023. A není to jen n jaký tupý nást el, jeliko tam byly i nové obrázky, obal a popisek této survival zombie akce. Read more

Na Xbox Game Pass zřejmě dorazí PC verze dřívější PlayStation exkluzivity

17.August
Takové hádanky hrá e samoz ejm baví a "zabírají" zjevn více ne b né oznámení i vábení textovou formou. Oficiální Twitter ú et PC Game Pass utrousil nenápadnou zmínku, e si vym nil profilový obrázek za n co hezkého. Byla na tom krajina z n jaké hry, ale k tomu u zám rn nebyly dodány ádné bli ší detaily, aby se mohla rozjet tipova ka od r zných u ivatel sociální sít v odpov dích. Read more

Inside Games obhajují zlaté medaile ze Samsung MČR Brawl Stars

17.August
Prvními šampiony letošního esportového M R se ve Vodafone PLAYzone Aren stali hrá i Inside Games. Obhájci titulu Samsung M R Brawl Stars ukázali, e i v nové sestav pat í k absolutní esko-slovenské špi ce. St íbro pat í stejn jako v lo ském roce týmu Sampi.Tipsport a bronz si odnášejí GLORE. Brawl Stars je první ze dvou mobilních her, které letošní Samsung M R hostí. Na podzim se ješt uskute ní fi…

Venku je Way of the Hunter, s českými a slovenskými titulky

17.August
Way of the Hunter práv vyšel na PC, PS5 a Xbox Series X/S s eskými a slovenskými titulky, upozornil domácí distributor Playman / Comgad. Tady je startovní trailer od slovenského studia Nine Rock Games: https://www.youtube.com/watch?v=NEsD0w3-48I Read more

Příběhovou adventuru si poprvé zahrajete i na cestách

17.August
Spole nost Square Enix oznámila datum vydání pro Life is Strange: Arcadia Bay Collection na Nintendo Switch "Je to v bec první p ípad, kdy budou oblíbené narativní zá itky dostupné na p enosné platform ," uvádí tiskovka distributora Cenega Czech. Hra vyjde 27. zá í 2022 a nyní je mo né si ji p edobjednat. Read more

Údajné datum Call of Duty Warzone 2 a WoW: Dragonflight

17.August
Na Reddit unikl interní dokument Activision Blizzard, který pravd podobn odkrývá jejich release-list pro tento podzim. A bude o ividn docela našlapaný, na rozdíl od ady jiných výrobc kv li zpo d ním s koronavirem a lockdowny... Dle uniklého souboru, který slou í pro interní upozorn ní r zných zam stnanc a souvisejících tým , aby byli v dané dob ostra itosti, se uvádí informace, které ješt nejsou …

Fotky bunkru pro natáčení TV seriálu Fallout

17.August
O v rnost slavné sérii nemusí být obavy, Bethesda na vše dohlí í a nespokojila by se s n ím pouze pr m rným. To je sd lení, které vyplývá z neoficiálních fotek bunkru (Vaultu) pro natá ení TV seriálu Fallout, který se objeví na Amazonu. Na Twitteru je zve ejnil u ivatel s p ezdívkou @Shamanomenon. Read more

Nálezy PlayStation PC Launcheru a multiplayer módu ve Spider-Manovi

16.August
Ješt p ed pár lety platilo, e ka dá herní firma musela mít svou aplikaci pro Windows, co mnohé hrá e roz ilovalo, e je musejí všechny instalovat i t eba jen kv li jediné h e, co je zajímá. Poslední dobou se od tohoto trendu spíš upouští a probíhá jakási konsolidace, viz t eba zrušený Bethesda.net Launcher. Nicmén se zdá, e z ejm jeden takový prográmek p ibude a budou ho asi muset mít všichni ti, …
© 2000-2022 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes