ePravo.cz

Description:

ePravo.cz

URL:

http://www.epravo.cz/

Catalog:

Z domova → Právo

Publishes:

13.3 items/week

Konvenční formy peněz morálně zastarávají. EU proto uvažuje o zavedení digitálního eura

30.October
Evropská unie čelí výzvě související s bouřlivým rozvojem globální digitální ekonomiky. Musí zejména reagovat na pokroky Čínské lidové republiky v rozvoji a zavedení vlastní digitální měny[1], blížící se spuštění Libry[2] se svou jedinečnou globální sítí, reaktivní rozvoj mimobankovních platebních platforem a rychlý pokles zájmu o hotovostní platební transakce.

A zase zpět k práci z domova (home office) – pravidla, výhody a úskalí

30.October
Druhá vlna COVID-19 udeřila a od pondělí 5. října 2020 opět platí na území České republiky nouzový stav. Vedle všeobecných vládních restrikcí se do pracovního života zaměstnanců i zaměstnavatelů, jejichž výkon práce není výhradně omezen na prostor pracoviště zaměstnavatele, vrátil režim home office jako jedno z preventivních opatření proti šíření koronaviru na pracovišti běžně aplikovaný většin...

Jménem republiky: Soud není firma z holdingu

30.October
Jak ví dnes snad i středoškoláci, moc v demokratickém právním státě se dělí na zákonodárnou, výkonnou a soudní. A tyto pilíře by měly být na sobě, co nejvíce nezávislé. O moci soudní se však ve veřejném prostoru, v porovnání s ostatními, docela málo mluví.

Zmocněnec poškozených a náhrada nákladů řízení

30.October
Ústavní soud sice často opakuje, že se náhradou nákladů řízení nezabývá, ale přesto tak často činí. Nakolik tak činí ku prospěchu věci, ponechám na úvaze laskavého čtenáře. Většinou se jedná o řízení civilní, ale dnes přináším jedno takové rozhodnutí týkající se řízení trestního. A to konkrétně práva poškozeného na náhradu nákladů řízení, jestliže trestní řízení skončilo podmíněným zastavením.

Změna závazku ze smlouvy na plnění veřejné zakázky v kontextu vyšší moci

29.October
Stále aktuálním tématem je šíření onemocnění COVID-19 a s tím spojené dopady. Šíření onemocnění COVID-19 je často spojováno s pojmem vyšší moci neboli tzv. vis maior. Je zřejmé, že šíření pandemie výrazně zasáhlo do nejrůznějších oblastí života, oblast smluv na plnění veřejných zakázek nevyjímaje. Soukromoprávní předpisy umožňují změny práv a povinností ze smluv za splnění určitých podmínek, ni...

Co všechno se dá vyřídit z domova? - eGovernment

29.October
Tento článek se bude věnovat stále aktuálnějšímu tématu eGovernment, tedy elektronizaci veřejné správy a jejím přínosům, a to zejména nyní při snahách o omezování kontaktů v důsledku epidemie COVID-19 a vyhlášení nouzového stavu. Stále více prostupující trend digitalizace tak umožňuje šetřit čas i peníze. Co lze řešit pohodlně online a kdy je možné vyhnout se dlouhým frontám a zbytečné administ...

Novela zákona o obchodních korporacích zásadně upravuje rozdělování zisku

27.October
Novela zákona o obchodních korporacích zavádí od počátku příštího roku do života obchodních společností mnohé změny. Ty se dotknou i pravidel pro rozdělování zisku. Zákon nově upřesňuje lhůtu pro rozhodnutí o jeho rozdělení a zpřesňuje také pravidla pro stanovení výše částky k rozdělení nebo situace, kdy není možné zisk vyplatit. Přináší to větší odpovědnost pro statutáry.

Právo na informace v kapitálových společnostech

27.October
Cílem tohoto článku je upozornit na rozdíly při poskytování práva na informace u společníků a akcionářů v kapitálových společnostech a současně upozornění na nejnovější trendy v judikatuře Nejvyššího soudu ČR v této oblasti.

Zaměstnanec má právo na informace - jak po novele zákoníku práce?

27.October
Zákoník práce (dále ZP) v řadě ustanovení obsahuje povinnosti zaměstnavatele informovat o určitých otázkách zaměstnance. Tomu odpovídá právo zaměstnanců požadovat tyto informace, např. prostřednictvím odborové organizace. Informování zasahuje do období před vznikem pracovního poměru a dále do jeho průběhu, zejména při významných ekonomických nebo organizačních rozhodnutích. Jedná se např. o pov...

10 otázek pro … Tomáše Dobřichovského

26.October
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. je v současnosti samostatným advokátem se specializovanou právní praxí, zaměřenou na práva duševního vlastnictví a související právní oblasti. Působí v advokacii od roku 1999. Rozsáhlou, více než dvacetiletou praxi v oboru duševního vlastnictví a souvisejících oblastech získal v rámci výkonu advokacie v přední české advokátní kanceláři, kde rovněž vedl tým duševn...

Tantiémy po novele zákona o obchodních korporacích

26.October
Dne 1. ledna 2021 nabyde účinnosti novela zákona o obchodních korporacích. Novela v řadě bodů pouze vyjasňuje zákonný text a pro větší uživatelský komfort výslovně normuje závěry dovozované v soudní praxi či literatuře. V některých bodech však novela přináší významné změny. Jednou z nich je stanovení nových pravidel pro rozdělování tantiém. Novela nenápadným vypuštěním jediného slova v § 417 od...

Není lhůta jako doba aneb praktické dopady určení okamžiku fikce doručení na skončování pracovních poměrů.

26.October
Aktuální novelou zákoníku práce[1] se s účinností ode dne 30. 7. 2020 upravila stávající pravidla pro doručování nejvýznamnějších pracovněprávních písemností.[2] Osobní doručení se nově limituje na zaměstnance přítomné na pracovišti.[3] Pokud takové doručení není možné, lze zvolit některý z alternativních způsobů doručení. Pozornost nejen odborné veřejnosti se tak upírá na v České republice stá...

Odpovědnost za škodu způsobenou dítětem při výuce v soukromé lyžařské škole

23.October
Na motivy známého rčení „co Čech, to muzikant“, lze trefně tvrdit i „co Čech, to lyžař“. Sjezdové lyžování je v České republice velice rozšířená volnočasová aktivita, které se dle Svazu lyžařů České republiky věnuje až 2 000 000 lidí.[1] S lyžováním, ostatně jako s jakýmkoliv jiným sportem, je vhodné začít v již raném věku. Někteří rodiče učí své potomky lyžovat sami, ale stále častěji jsou dět...

Prekluse přestupků spáchaných před 1. 7. 2017 po zásahu Ústavního soudu

23.October
Ústavní soud letos vydal dva klíčové nálezy v oblasti prekluse přestupků a dřívějších jiných správních deliktů (sp. zn. Pl. ÚS 15/19 a Pl. ÚS 4/20). Jejich dosah je však podstatně větší, než jak se může na první pohled zdát a dalece přesahuje oblast přestupků. Těmito nálezy totiž došlo k překonání dlouho platného názoru vyjádřeného Ústavním soudem již v roce 1993 v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 19/93, ...
© 2000-2020 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes