15
new stories - click to show

ČRDM

Description:

WWW stránky České rada dětí a mládeže - národní rady mládeže v ČR

URL:

http://www.crdm.cz/

Catalog:

Lifestyle → Rodičovství

Publishes:

6 items/month

Online kurz Tvorba obsahu sociálních sítí

3.December
Česká rada dětí a mládeže pořádá kurz Tvorba obsahu sociálních sítí, který s ohledem na současnou situaci proběhne v souladu s pravidly pro realizaci akreditovaných programů v režimu zákona o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Během čtyř večerů se naučíte, jak vymýšlet obsah pro online formáty – a je vlastně jedno, jestli potřebujete rozhýbat oddílový Facebook nebo jste dostali […]

Hledáme dvě děti do expertní platformy projektu na monitoring duševního zdraví dětí a adolescentů

29.November
Česká rada dětí a mládeže hledá dva zástupce dětí či mládeže do expertní platformy projektu SUPREME, který je zaměřen na monitoring a posilování duševního zdraví dětí a adolescentů. Výzkum realizuje Národní ústav duševního zdraví. Na projektu se podílí Univerzita Palackého v Olomouci a Česká školní inspekce. Vybraní zástupci z řad dětí a mládeže absolvují cca 4 rozhovory […]

Proběhlo 54. Valné shromáždění ČRDM

27.November
Formou videokonference se 25. listopadu 2021 uskutečnilo 54. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže (ČRDM). Delegáti a delegátky kromě jiného odsouhlasili návrh rozpočtu na rok 2022 a také to, že členské příspěvky se i nadále budou platit v jejich dosavadní výši. Vyslechli též informace Představenstva ČRDM, a to včetně hospodářských, projektových a legislativních; stejně […]

Zápis a usnesení z 54. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže

26.November
54. Valné shromáždění ČRDM, 25. 11. 2021, Videokonference Google Meet Přítomni: viz Příloha 1 tohoto zápisu – prezenční listina 1. Zahájení Jednání bylo zahájeno v 16:33 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Podle prezenční listiny bylo v 16:33 vydáno 63 mandátů, což postačuje k tomu, aby bylo VS usnášeníschopné. Do jednotlivých hlasování bylo přihlášeno 65–69 mandátů. V průběhu […]

Změna! 54. Valné shromáždění ČRDM proběhne online!

23.November
Vážení přátelé z organizací, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci jsme se rozhodli uspořádat 54. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže v online podobě. Moc nás mrzí, že se osobně neuvidíme, ale nepřijde nám to vzhledem k současné situaci bezpečné. Jednání se bude konat v původní termínu a to ve čtvrtek 25. 11. 2021 od 16:30 formou videokonference Google Meet. V následujících dnec...

Online programy – webináře

19.November
Níže uvedené programy je možné realizovat prostřednictvím videokonference za podmínky interagování s účastníky. Nabídka vzdělávacích programů (hodinová dotace): Akreditovaný online kurz v režimu zákona o pedagogických pracovnících Elektronická správa organizací (8 h) Základy bezpečného chování na internetu Kyberhrozby a šikana na internetu (8 h) Vedení dětských táborů (24 h) Základy práce s tabulkami a grafy (8 h)

Ostatní programy

19.November
Poslední kategorií vzdělávacích kurzů je soubor různých vzdělávacích programů, které rozvíjejí znalosti a dovednosti daných účastníků v různých duševních oblastech. Obsahy programů se zaměřují na bezpečnosti na internetu, PR a komunikace na sociálních sítích, Evropské otázky, Nabídka vzdělávacích programů (hodinová dotace): Akreditovaný kurz v režimu zákona o pedagogických pracovnících Šifry a šifrovací hry jako vzdělávací prostředek (8 […]

Environmentální programy

19.November
Tato oblast vzdělávacích programů se zaměřuje na kurzy rozšiřující znalosti a zkušenosti účastníků v problematice ochrany životního prostředí, vazeb a vztahů v rámci přírody a jejích prvků, vliv jedince na životní prostředí, vliv životního prostředí na jedince, klimatické změny, komunikaci a aktivity se zvířaty. Kurzy jsou vedeny odborníky z oblasti přírodních věd a nabízí účastníkům velkou škálu vědomostí […]

Tvořivé programy

19.November
Tvořivé kurzy probíhají kombinací teorie a praxe se zařazenými praktickými ukázkami a nácvikem dovedností. Součástí každé výuky je seznámení se základy technik a vlastnostmi materiálů. Následuje vždy praktické procvičení nabytých znalostí. V rámci výuky je vždy účastníkovi umožněno vytvořit vlastní výtvor pod vedením lektora. Absolvent kurzu je schopen si sám vybrat techniku i vhodný materiál […]

Technické programy

19.November
Technické programy nabízí pedagogickým pracovníkům teoretickou i praktickou výuku, která je zaměřena na práci a činnosti v programu ESO, související s elektronickou správou organizace, kroužku nebo oddílu. Účastníci se seznamují a dále zdokonalují s vedením administrativy a s tím souvisejících dalších činností v digitálním elektronickém prostředí. Účastníci tak reálným způsobem pochopí základní principy elektronické správy […]

Programy pro zajištění letních táborů a akcí

19.November
Tyto vzdělávací programy se zaměřují na vzdělávání a prohlubování manažerských dovedností, které vedou k bezpečnějšímu, vřelejšímu, profesionálnějšímu pořádání, vedení a zajišťování akcí pro děti a mládež. Struktura programů se zaměřuje na nejrůznější měkké dovednosti, kterými může vedoucí nebo člen organizačního týmu disponovat. Kurzy jsou určeny pro osoby činné v pracovních skupinách určených pro organizaci oddílů a […]

Zdravotnické programy

19.November
Tato oblast vzdělávacích programů se zaměřuje na kurzy rozšiřující znalosti a zkušenosti účastníků v první pomoci na akcích s dětmi a mládeží. Kurzy jsou koncipovány tak, aby jejich průběh přinesl účastníkům dostatek informací jak z teoretické části problematiky první pomoci na akcích s dětmi a mládeží tak praktické zkušenosti zdravotníků z vykonávání zdravotnického dozoru letních táborů, škol v přírodě či sportovních […]
© 2000-2021 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes