15
new stories - click to show

Svet-komunikacie.sk

Description:

Svet komunikácie

URL:

http://www.svet-komunikacie.sk/

Catalog:

Ekonomika

Publishes:

2.4 items/day

Radíme: Ako triediť kovy

11:28
Ako správne triediť kovové obaly? Odpad z kovov patrí do červených kontajnerov, ale na ich zber sa využívajú tiež žlté kontajnery spolu s plastami aj nápojovými kartónmi. Dôležitým pravidlom, najmä u nápojových plechoviek, je ich stláčanie. V priemernom kontajneri sa podľa Natur-Pack stláčaním nápojových plechoviek ušetrí aj vyše 25 percent obsahu. Zabráni sa tak preplneniu kontajnera aj nesprá...

EU: Vývoj a dostupnosť liekov

9:37
Európska komisia dopĺňa stratégiu Európskej únie (EÚ) v oblasti vakcín o stratégiu liečby ochorenia COVID-19, ktorá má podporiť vývoj a dostupnosť nevyhnutných liekov proti koronavírusu vrátane liečby tzv. dlhodobého COVID-u. Navrhnutá stratégia pokrýva celý životný cyklus liekov: od výskumu, cez vývoj a výrobu až po ich obstarávanie a uvoľnenie do obehu. Komisia o. i. zostaví portfólio 10 potenciálnych liekov proti ochoreniu COVID-19 a do júna 2021 z nich vyberie päť najsľubnejších. Stratégi...

SR: Pod dočasnou ochranou deväť spoločností

9:37
V apríli 2021 súdy Slovenskej republiky rozhodli o poskytnutí dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi iba jednému podnikateľskému subjektu, dvom spoločnostiam bola dočasná ochrana predĺžená o tri mesiace. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK), do 30. apríla 2021 tak dočasnú ochranu využívalo deväť podnikateľských subjektov. „Malý počet dlžn...

Trend: Zodpovedné nakupovanie

7:46
Riešenie od slovenskej technologickej spoločnosti Vacuumlabs 2030 Calculator umožňuje firmám aj spotrebiteľom vypočítať uhlíkovú stopu produktov, čím sa snaží pomôcť ekologickejšiemu nakupovaniu. Navyše softvérový vývojársky nástroj umožňuje bankám a ďalším firmám integrovať do svojich aplikácií údaje o ekologickej stope každej aktivity ich zákazníkov. Švédsky startup Doconomy sa dostal do pove...

Konkurzy: Najmä vo firmách bez zamestnancov

10.May
V apríli 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 11 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a boli povolené 3 reštrukturalizácie. Podľa analýzy spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov klesol o 56 percent (z 25 na 11) a počet reštrukturalizácií sa zvýšil o 200 percent (z 1 na 3). V medziročnom porovnaní s aprílo...

EU: Priemyselná stratégia

10.May
Priemyselná stratégia Európskej únie (EÚ) sa aktualizuje, aby ambície v tejto oblasti plne odzrkadľovali novú realitu po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 a boli hnacím motorom pri prechode na udržateľnejšie, digitálne, odolné a globálne konkurencieschopné hospodárstvo. Jadrom aktualizovanej stratégie sú malé a stredné podniky (MSP). Na ne je zacielená špecifická finančná podpora a opatrenia, ktoré majú MSP a startupom uľahčiť túto dvojitú transformáciu. Európska komisia prijala aj návrh na...

Smartfón: Chránite svoje osobné údaje?

10.May
V roku 2020 v Európskej únii používalo smartfón na súkromné ​​účely 81 % ľudí vo veku 16 - 74 rokov. Až 18 % uviedlo, že pri používaní alebo inštalácii aplikácie do smartfónu nikdy neobmedzili či neodmietli prístup k osobným údajom, akými sú napr. aktuálna poloha alebo kontakty. Dokonca 6 % nevedelo, že je možné obmedziť či odmietnuť prístup k ich osobným údajom pri používaní alebo inštalácii a...

Trend: Drahšie nehnuteľnosti

10.May
Podľa štatistických údajov Národnej banky Slovenska (NBS) sa ceny na našom realitnom trhu zvýšili v 1. kvartáli tohto roka medziročne až o 15,5 %. Meter štvorcový nehnuteľnosti je v priemere za 1.930 eur, čo je o takmer 260 eur viac ako pred pandémiou. Aj v kvartálnom porovnaní ceny nehnuteľností vzrástli, a to o 4,2 %. Za meter štvrocový teda zaplatíme o 77 eur viac ako v závere vlaňajška. Cen...

Upozorňujeme: Nový podvod

7.May
Sociálna poisťovňa v okrese Dunajská Streda zaznamenala ďalší podvodný pokus - list s ponukou pomoci pri údajnom „vymazaní dlhu“. Sociálna poisťovňa upozorňuje občanov, že nespolupracuje s osobami, ktoré takéto listy rozosielajú a varuje pred podobnými ponukami. Odosielateľ listu (v slovenčine aj v maďarčine) sa predstavuje ako zástupca nemenovanej organizácie, ktorá pomáha ľuďom v núdzi. V lis...

EU: Zahraničné subvencie

7.May
Nový nástroj na riešenie potenciálnych rušivých vplyvov zahraničných subvencií na jednotnom trhu navrhuje Európska komisa. Legislatívny návrh nadväzuje na prijatie bielej knihy z júna 2020 aj na rozsiahle konzultácie so zainteresovanými stranami. Cieľom je odstrániť regulačnú medzeru na jednotnom trhu, keďže subvencie poskytované vládami krajín mimo Európskej únie (EÚ) sa v súčasnosti zväčša nekontrolujú, zatiaľčo subvencie poskytované členskými štátmi podliehajú prísnemu dohľadu. Nariadenie ...

LUX Film Days: Rezervujte si bezplatnú vstupenku

7.May
Tohtoročné LUX Film Days na Slovensku ponúknu od 7. do 9. mája projekciu troch filmov nominovaných na Európsku filmovú cenu publika LUX. Víťazný film, ktorý vyhlásia 9. júna počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu, vyberú nielen poslanci Európskeho parlamentu. Tento rok sa budú prvýkrát na výbere víťazného filmu podieľať aj všetci milovníci filmov z celej Európskej únie. On-line proje...

On-line: Najčastejšie komunikujeme, nakupujeme a bankujeme

7.May
Mladí ľudia na Slovensku vo veku od 15 do 25 rokov sú v digitálnom prostredí sebaistí - 46 % z nich je presvedčených, že pozná nástrahy on-line sveta a len 23 sa takýchto nástrah obáva. Až 73 % mladých si myslí, že prípadné nebezpečenstvo dokáže včas odhaliť. Naopak je to u seniorov vo veku nad 65 rokov. Tí sú viac sebakritickí a svoje schopnosti nepreceňujú – len 20 % tvrdí, že nástrahy on-lin...

SR: Recyklácia platobných kariet

6.May
Už čoskoro, od júna t.r. môžete odovzdať exspirované platobné karty v ktorejkoľvek pobočke Slovenskej sporiteľne. Zabezpečí ich recykláciu, prípade ekologickú likvidáciu bez ohľadu na to, ktorá banka karty vydala. Súčasne začne sporiteľňa vydávať rozložiteľné platobné karty a tie postupne nahradí recyklovanými kartami. Novým kartám zároveň predlží platnosť z 3 na 4 roky. Napriek výraznému rastu...

EU: Zdravotná únia

6.May
Verejnú konzultáciu o európskom priestore pre údaje týkajúce sa zdravia spustila Európska komisia. Zámerom je podporiť prístup k údajom týkajúcim sa zdravia na účely prevencie, diagnostiky a liečby, výskumu a inovácií, ako aj tvorby politík a právnych predpisov. V centre pozornosti pritom bude právo jednotlivcov mať kontrolu nad svojimi osobnými údajmi týkajúcimi sa zdravia. Konzultácia bude otvorená do 26. júla 2021. Vytvorenie európskeho priestoru pre údaje týkajúce sa zdravia je jednou z k...

Radíme: Kúpele po COVID-19

6.May
Zákon č. 133, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v oblasti zdravotníctva, zmenil na Slovensku pravidlá poskytovania doplnkovej zdravotnej starostlivosti, pod ktorú spadá kúpeľná liečba uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia. Rozšíril sa Indikačný zoznam chorôb, na ktoré sa vzťahuje poisťovňou hradená kúpeľná liečba, aj pre COVID – 19 pacientov. Právne záväzný predpis nadobol platnosť dňom 1...
© 2000-2021 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes