15
new stories - click to show

HistorieBlog.cz

Description:

Blog pro příznivce historie. Novinky, objevy, fotky, videa, recenze, tipy, výlety, rozhovory, archivy...

URL:

http://www.historieblog.cz/

Catalog:

Ostatní

Publishes:

3 items/month

Třicetiletá válka 1914-1945 (9.)

2.August
POKUS O SMLOUVU BRITSKO–FRANCOUZSKO–SOVĚTSKOU První jednání probíhala mezi příslušnými diplomaty a vládními sovětskými činiteli v Moskvě od 9. 3. 1939 s cílem angažovat vojensky Sovětský svaz ve střední Evropě. O smlouvě se vyjednávalo od 14. 4. 1939 a účastníkem bylo i Polsko. 17. 4. 1939 předkládá ministr zahraničí SSSR Maxim M. Litvinov na uzavření paktu … Pokračování textu Třicetiletá válka 1914-1945 (9.) →

Paměť a dějiny 2/2021: Stoleté výročí vzniku KSČ

23.July
Letošní druhé číslo revue Paměť a dějiny se skoro celé věnuje KSČ, jelikož si letos připomínáme stoleté výročí jejího vzniku. Hned v prvním velmi zajímavém textu Michal Stehlík upozorňuje na kauzu, které provázela pobyt Antonína Zápotockého v koncentračním táboře Sachsenhausen. Budoucí komunistický prezident se podle některých svědectví měl dopouštět týrání svých nizozemských spoluvězňů. šlo je...

Třicetiletá válka 1914-1945 (8.)

21.July
BRITSKÁ PODPORA POLSKA PROTI NĚMECKU Po zřízení Protektoratu Böhmen und Mähren si britští politici a vládní úředníci uvědomili, že příštím Hitlerovým záměrem bude asi snaha připojit Danzig k Německu a poté by mohl začít usilovat o zpětné získání kolonií a zajištění si těžby ropy v oblasti Mosulu jako před první světovou válkou. Britský ministr zahraničí … Pokračování textu Třicetiletá válka 1914-1945 (8.) →

Třicetiletá válka 1914-1945 (7.)

13.July
NĚMECKÁ VYJEDNÁVÁNÍ S POLSKEM 1938–1939 Německo muselo mezi válkami překonávat potíže s dopravním tranzitem do Východního Pruska přes polský koridor, což byl několik desítek kilometrů široký přístup Polska k Baltskému moři na úkor Německa z jihu na sever, který odděloval Východní Prusko od zbytku německého státu. Tranzitní železniční tratě přes polský koridor nebyly v dobrém … Pokračování textu Třicetiletá válka 1914-1945 (7.) →

Kniha: Hitlerovo tajemství

8.July
Profesor historie z Cambridge Tom Wilde se v roce 1941 vydává do nacistického Německa pro balíček s tajnými informacemi, které mohou zvrátit válku. Záhy zjistí, že nejde o balíček, ale o osobu, jejíž existence má opravdu potenciál zdiskreditovat Hitlera a přispět k pádu Třetí říše. To je základní zápletka románu Hitlerovo tajemství od Roryho Clementse. … Pokračování textu Kniha: Hitlerovo tajem...

Třicetiletá válka 1914-1945 (6.)

4.July
OSTUDA V ÉVIANU Že z českých zemí, Německa a poté z okupované Evropy neemigroval větší počet židů a německých politických uprchlíků, mělo svou příčinu hlavně v neochotě cílových států přijímat uprchlíky, později i ve vypuknuvší válce. Od 6. 7. do 15. 7. 1938 se z popudu Franklina D. Roosevelta konala ve francouzském lázeňském městečku Évian-les-Bains … Pokračování textu Třicetiletá válka 1914-1945 (6.) →

Třicetiletá válka 1914-1945 (5.)

29.June
SNAHY O ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ NĚMECKA 16. dubna 1922 uzavřelo sovětské Rusko s Německem smlouvu v italském Rapallu, oba státy plně obnovily vzájemné diplomatické a konzulární styky. V tajném dodatku k této smlouvě se Rusko zavázalo k dodávkám zbraní pro německou armádu a k poskytování výcvikových prostor pro ni na svém území. Důsledkem smlouvy byla i … Pokračování textu Třicetiletá válka 1914-1945 (5.) →

Třicetiletá válka 1914-1945 (4.)

18.June
NÁSLEDKY VÁLKY PRO NĚMECKO, NÁVRHY NA OMEZENÍ ZBROJENÍ Posledních několik velkých německých ofenzív na západní frontě probíhajících od 21. 3. 1918 do začátku dubna, jejichž postup byl Dohodou zastaven, je znám pod názvem Německá jarní ofenzíva 1918 neboli Ludendorffova ofenzíva. Měly přinést rozhodující zvrat ve válce, ale mezi německými vojáky na frontě začala, což je … Pokračování textu Třicetiletá válka 1914-1945 (4.) →

Třicetiletá válka 1914-1945 (3.)

12.June
ODVRÁCENÍ RUSKA OD DOBYTÍ ÚŽIN Britové bezprostředně po vypuknutí války podali skvělý, ale málo známý zákulisní výkon implicitně potvrzující, o co Britům ve válce šlo, kvůli čemu vlastně vyvolali světovou válku tahajíce z pozadí jen za příslušné provázky – o zničení Německa. Začalo totiž reálně hrozit, že se Rusko vrhne přes slib daný Britům místo … Pokračování textu Třicetiletá válka 1914-1945 (3.) →

Kniha: Životní příběh Jana Mikoláška

9.June
pokud jste viděli ilm Šarlatán a osobnost Jana Mikoláška vás zaujala natolik, že o něm chcete zjistit víc, řešením je skvělá biografie Životní příběh Jana Mikoláška. Autorská dvojice Martin a Ivana Šulcovi bez sebemenší snahy o bulvarizaci připravili skvěle napsaný životopis zajímavého muže, který desítky let léčil doslova miliony pacientů pomocí bylin. Jejich potíže diagnostikoval … Pokračován...

Třicetiletá válka 1914-1945 (2.)

1.June
PŘÍČINY SVĚTOVÉ VÁLKY V roce 1905 první lord admirality John Fisher požadoval od krále Edwarda VII. sto tisíc vojáků, kteří se měli vylodit na pomořanském pobřeží, aby odtud táhli na Berlín. Tentýž Fisher v roce 1912 poznamenal, že „se připravuje velká válka, aniž to kdo tak vnímá“. V memorandu z 1. 1. 1907 vysoký úředník … Pokračování textu Třicetiletá válka 1914-1945 (2.) →

Třicetiletá válka 1914–1945 (1.)

26.May
Nakonec byly vedeny dvě světové války, aby se zabránilo dominantní roli Německa. (Henry Kissinger, bývalý americký ministr zahraničí, Welt am Sonntag 13. 11. 1994) Dějiny staví Evropu před rozhodnutí: buďto se spojit přes všechny národní nevraživosti v jediné společenství států, nebo dříve čí později padnout za oběť ruské dobyvačnosti. Třetí možnost Evropa nemá. Podaří-li se Rusku dříve zotavit, než … Pokračování textu Třicetiletá válka 1914–1945 (1.) →

Národní mýty, podvrhy a lži (5.): Kompenzace národního komplexu méněcennosti

19.May
Jungmannovo tehdejší rozhodnutí pro „českou kulturu“ jako zcela kompletní útvar se vším, co k tomu patří, tedy s českou fyzikou, filozofií, estetikou, biologií, chemií a dalšími vědami předbíhalo okamžitou potřebu. Vytvářela se odborná terminologie, odborné texty, exkluzivní básnická díla i klasicistní tragédie, aniž existovali lidé, kteří by je potřebovali. Zcela záměrně se vytvářela iluze, že tu je kulturně vyspělá česká společnost, se silnou … Pokračování textu Národní mýty, podvrhy a lži ...

Národní mýty, podvrhy a lži (4.): Národní mýty a idea středu

4.May
Pojem národa až do začátku 19. století byl dán příslušností k určitému zemskému či státnímu celku. Jazyk při tom nehrál roli. Usedlý obyvatel Königreich Böhmen (Slovan, Germán, kdokoliv, podmínkou bylo být v něm usedlý) mohl být libovolně označen jako Bohemus (Čech) s poukazem na příslušnost ke Regnum Bohemiæ, nebo Germanus (Němec), s poukazem na příslušnost ke Svaté říši římské národa … Pokračování textu Národní mýty, podvrhy a lži (4.): Národní mýty a idea středu →

Národní mýty, podvrhy a lži (3.): Symboly češství

21.April
Obrozenci, aby doložili svůj českoslovanský nárok na české země, vydávali Bóje za potomky Slovanů. To vyvrátil František Palacký. Na druhé straně tvrdil sám Palacký nesmysly, například že Přemyslovci byli jazykoví Češi a že v Čechách do 16. století neexistovalo nevolnictví. Existovalo. Jan Kollár psal ve Staroitalii slavjanské, že množství holubů v Benátkách je dokladem slovanských vlivů v této oblasti, … Pokračování textu Národní mýty, podvrhy a lži (3.): Symboly češství →
© 2000-2021 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes