Enterprise Europe Network

Description:

Enterprise Europe Network v ČR je síť na podporu malého a středního podnikání

URL:

http:///www.enterprise-europe-network.cz/

Catalog:

Ekonomika → Podnikání

Publishes:

6 items/month

Program X-Europe pro firmy z AgriTech sektoru

7.August
Dovolujeme si vás informovat o spuštění nového evropského programu X-Europe věnovaného AgriTech sektoru. Tento program zaštiťuje 5 známých společností ze start-upové komunity: F6S, TNW, Design Terminal, Growth Tribe a TechChill. V období od října 2020 do března 2021 bude X-Europe Cohort v sektoru AgriTech upgradovat 25 startupů. Všechny služby programu X-Europe jsou díky Startup Europe zdarma. X-Europe podporuje […]

Průzkum EASME – kritické výzvy a příležitosti energetické účinnosti a obnovitelné energie

7.August
Cílem tohoto dotazníkového je identifikovat konkrétní priority trhu a obsahové nedostatky pro urychlení transformace energetiky v odvětví průmyslu a služeb, které mohou být řešeny v rámci připravovaného programu LIFE (2021-2027) . Během příštího programového období bude program LIFE zahrnovat podprogram pro přechod na čistou energii, jehož cílem bude podpora zavádění opatření v oblasti energetické účinnosti a obnovitelné energie na trh. Obecné […]

Platforma výsledků programu H2020 – potenciál pro investory

30.July
Od loňského roku funguje na pilotní bázi Platforma výsledků programu Horizont 2020. Cílem platformy je zajistit, aby se výsledky výzkumu mohly co nejrychleji a nejúčinněji „přetavit“ v potřebné inovace, a nabídnout investorům nástroj pro nalezení vhodných investičních příležitostí. Projekty vykazují tzv. klíčové využitelné výsledky (KER – Key Exploitable Results), které mají vysoký potenciál následného využití v návazných výrobcích, procesech, řešeních, […]

Akční plán Evropské komise pro duševní vlastnictví otevřen připomínkám občanů

27.July
Evropská komise zveřejnila plán iniciativ s cílem identifikovat hlavní slabiny současného systému ochrany a využití duševního vlastnictví na evropské i globální úrovni a navrhnout praktická opatření ke zlepšení tohoto systému. Tyto iniciativy se týkají nicméně i řady dalších souvisejících problémů, mimo jiné i podpory lepšího využívání duševního vlastnictví, včetně využívání licencí a sdílení chráněných aktiv, boje proti krádežím duševního […]

Dotazník k obchodní a investiční politice EU

24.July
Evropská komise zahajuje přezkum obchodní a investiční politiky EU. Chce posoudit, jakým způsobem může obchodní politika přispět k rychlému a udržitelnému sociálně-ekonomickému oživení, posílit konkurenceschopnost v prostředí po pandemii COVID-19, řešit výzvy, kterým bude EU čelit, a pomáhat při prosazování našich hodnot a standardů. Druhým cílem je zjistit, jak může obchodní politika pomáhat při budování silnější EU na základě modelu […]

Podnikatelům v kultuře pomůže nový dotační program

24.July
Vláda schválila nový dotační program COVID-KULTURA, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Ministerstvo kultury (MK). Pomůže podnikatelům v kulturním a kreativním průmyslu. O dotaci budou moci požádat pořadatelé kulturních akcí, kteří museli kvůli epidemii koronaviru zrušit či přesunout naplánované akce. Určena je i pro technické firmy a podnikatelské subjekty, které kulturní akce pro veřejnost zajišťují, či umělce […]

Průzkum k důsledkům COVID-19 na narušení dodavatelských řetězců u MSP

23.July
Evropská komise ve spolupráci se sítí EEN vyzývá malé a střední podniky o sdílení svých zkušeností s tím, jak pandemie koronaviru ovlivnila jejich podnikání, konkrétně zda došlo k narušení jejich dodavatelských řetězců. Odpovědi by měly pomoci Evropské komisi k vytvoření koncepčních plánů, jak podobným situacím napříště zabránit. Dotazník je k dispozici v online podobě (i v české verzi).

Poradenské služby BIC Plzeň pomohly úspěšně realizovat inovativní projekty plzeňské společnosti AM-CME s.r.o.

23.July
Plzeňská společnost AM-CME s.r.o. poskytuje široké spektrum služeb a dodává energetická, velká, dopravní, transportní i průmyslová zařízení a zaměřuje se na stavbu speciálních ocelových konstrukcí. Svoji činnost zahájila v roce 2001 a od té doby nasbírala bohaté zkušenosti s realizací zakázek po celém světě – ať už projektem spalovny odpadů na Havaji, výrobou trubek v USA, projektem ropných plošin u Nového […]

Průzkum k připravenosti malých a středních podniků EU na výzvy v oblasti kybernetické bezpečnosti

23.July
Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) dnes zahajuje dvouměsíční veřejný průzkum pro malé a střední podniky v EU s cílem sdílet jejich zpětnou vazbu o stavu digitální bezpečnosti a připravenosti na krize, jako je COVID- 19. Cílem průzkumu je identifikace výzev v oblasti kybernetické bezpečnosti a úrovně připravenosti čelit nejběžnějším hrozbám. Průzkum je určen jednotlivým vlastníkům a zaměstnancům […]

Vyhlášena 4. výzva na pražské inovační projekty

21.July
Od 24. července budou přijímány žádosti o poskytnutí voucheru na pražské inovační projekty. Cílem je podpořit vznik a rozvoj mezisektorové spolupráce výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací. Záměrem podpory je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí s přímým dopadem na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Podporované aktivity: Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb […]
© 2000-2020 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes