15
new stories - click to show

Enterprise Europe Network

Description:

Enterprise Europe Network v ČR je síť na podporu malého a středního podnikání

URL:

http:///www.enterprise-europe-network.cz/

Catalog:

Ekonomika → Podnikání

Publishes:

3 items/month

I. výzva programu ESA Spark Funding

3.August
Jedním z úkolů Evropské vesmírné agentury (ESA) je zajišťovat a podporovat mírové využívání kosmické vědy, kosmického výzkumu a vývoje technologií a rozšiřování kosmických aplikací také do pozemního sektoru. Za tímto účelem připravila ESA ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR a Technologickým centrem AV ČR program ESA Spark Funding. Program podpoří firmy, které se rozhodnou pro vývoj, inovaci […]

World Class Manufacturing – listopadová online mise

19.July
Pětidenní školení, které od roku 1992 řídí EU-JAPAN CENTRE for Industrial Cooperation, poskytuje zdarma hloubkovou analýzu japonské výrobní metodiky s cílem zlepšit konkurenceschopnost firem v EU. Vzhledem k přetrvávajícím omezením cestování do Japonska bude listopadové zasedání probíhat ONLINE. Termín školení: 7. – 11. listopadu 2022 Cílová skupina: lidé (nejlépe s inženýrským nebo vědeckým vzděláním) schopní ovlivňovat výrobní strategii své společnosti […]

Challenge Fund 2022: Přihlášky jsou otevřené!

13.July
Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN oznamuje, že byla otevřena výzva pro přihlášky do Challenge Fundu 2022. Cílem Challenge Fundu je přenos českých inovací do 6 partnerských zemí. Jedná se o Bosnu a Hercegovinu, Etiopii, Gruzii, Kambodžu, Moldavsko a Zambii. Podporované inovace mohou pocházet z mnoha oblastí od zdravotnictví, komunitního plánování po implementaci […]

Get Digital: Go Green & Be Resilient

13.July
V souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině připravuje Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (DG GROW) spolu s aliancí DIGITAL SME a Evropskou radou pro inovace a Výkonnou agenturou pro malé a střední podniky (EISMEA) dva workshopy zaměřené na urychlení zavádění inovací, které pomáhají průmyslu stát se energeticky nezávislejším a odolnějším […]

Vyhlášení 6. veřejné soutěže programu Prostředí pro život

7.July
Dne 29. června 2022 vyhlásila Technologická agentura ČR šestou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v rámci programu Prostředí pro život. Šestá veřejná soutěž je vyhlášena ve dvou podprogramech: Podprogram 1 (PP1) je zaměřený na podporu výkonu veřejné správy v oblasti životního prostředí. Přínosem má být zjednodušení, zkvalitnění a zefektivnění veřejné správy a zkvalitnění řízení a regulací v oblasti životního prostředí. Podprogram […]

Evropská komise schválila OP TAK

7.July
Evropská komise (EK) schválila nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) Ministerstva průmyslu a obchodu, který podpoří české podniky až do roku 2027. Žádat v něm budou moci podnikatelé z celé ČR s výjimkou projektů realizovaných na území hl. m. Prahy. Na podporu podnikání z fondů EU je alokováno 81,5 miliardy korun. První výzvy z oblasti energetiky a výzkumu, vývoje […]

Úspěšné projekty pro vznik Evropských center pro digitální inovace (EDIHů) zveřejněny

29.June
Minulý týden byly vyhlášeny výsledky evropské výzvy programu Digitální Evropa vyhlášené Evropskou komisí na Evropská centra pro digitální inovace (tzv. EDIHy). Tato centra se budou nacházet na celém území EU a budou sloužit k rozvoji a digitální transformaci především malých a středních podniků. V rámci výzvy na EDIHy bylo vyhodnoceno celkem 283 předložených návrhů projektů z celé Evropy. Ministerstvo […]

Úspory a financování zelené transformace malých a středních firem

24.June
Udržitelné podnikání může kromě snížení nákladů přinést malým a středním podnikům konkurenční výhodu a podpora udržitelnosti je jednou z priorit mezinárodní sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network. Technologické centrum AV ČR proto v rámci červnového webináře „Úspory a financování zelené transformace malých a středních firem“ tuto problematiku českým firmám přiblížilo. První řečník, Josef Pikálek z firmy ENVIROS, zdůraznil, že […]

Projekt Technology Broker Evropské kosmické agentury rozšiřuje své obzory do oblasti vodíkových aplikací

22.June
Dne 16. června 2022 uspořádal Technology Broker tým v Technologickém centru AV ČR seminář Space for Hydrogen. Úzce zaměřený seminář poskytl účastníkům nejen vhled do sekce komercionalizace kosmických aplikací ESA a možnosti zapojení, ale také představil úspěšné projekty v oblasti využití vodíku, které již do ESA sítě zapojeny jsou. Cílem semináře bylo poskytnout povědomí o činnosti ESA Technology Broker v lokálním […]

První výzva v rámci projektu Technologická inkubace bude v červenci

16.June
Agentura CzechInvest zveřejnila termín a předběžné znění první výzvy pro příjem žádostí do projektu Technologická inkubace. Projekt plánuje v následujících 5 letech podpořit až 250 inovativních startupů částkou zhruba 850 milionů Kč v sedmi klíčových oblastech: umělá inteligence, mobilita, kreativní průmysly, kosmické technologie, jaderná fyzika, ekologie a cirkulární ekonomika, chytrá řešení v oblastech zdravotnictví, farmacie, kybernetické bezpečnosti. Kromě finanční […]
© 2000-2022 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes