15
new stories - click to show

Res Claritatis

Description:

Aktuální zpravodajství z katolického světa

URL:

http://rcmonitor.cz/

Catalog:

Lifestyle → Náboženství

Publishes:

3.5 items/week

Buďme nablízku nenarozeným i jejich rodičům

2:34
Pastýřský list ke slavnosti Zvěstování Páně: U příležitosti slavnosti Zvěstování Páně, která se slaví také jako Den nenarozeného života, se k věřícím obrátili čeští a moravští biskupové s pastýřským listem. Jeho plné znění rádi přinášíme pro jeho nadčasové poselství.

Ani román, ani pohádka

9.April
Ježíš věděl, jak skončí jeho triumfální vjezd do Jeruzaléma, ale učedníci neměli tušení, co se stane. Doprovázeli ho do Jeruzaléma s dobrým pocitem, protože ho vítali s pompou, měli radost, že se rozhodli kdysi vše opustit a jít za tímto velkým mužem.

Pán Ježíš má náhradní mše rád

7.April
„Dobře, nebudu z toho nadšený, ale kvůli vám to udělám.“ Tak se před pandemií vyjádřil roku 2019 o večerní mši na Boží hod velikonoční páter Lou Vallone, nejvíce pobuřující kněz v Pittsburghu, který teď v důchodu žije v mé farnosti. Naplánoval jsem to tehdy s určitým rozpaky, protože v mojí farnosti se nedělní večerní mše obvykle vysluhuje, ale nebyl jsem si jist, kolik lidí bude chtít o Velikonocích na večerní mši svatou přijít.

Požehnané Velikonoce

6.April
„Milosrdenství je základním zákonem, který přebývá v srdci každého člověka hledícího upřímným zrakem na bratra, kterého na své životní pouti potká. Milosrdenství je cesta, která sjednocuje Boha a člověka, protože otevírá srdce naději, že jsme trvale milováni i navzdory hranicím, které způsobil náš hřích.“ (papež František, Bula Misericoridae Vultus, 11. 4. 2015)

Týden ve světě katolickýma očima - 30. 3. 2021

3.April
Papež František kritizoval užívání titulu „Spoluvykupitelka“ o Panně Marii . „Ježíš rozšířil Mariino mateřství na celou Církev, když ji, krátce před tím, než zemřel na kříži, svěřil svému milovanému učedníkovi. Od tohoto okamžiku jsme byli všichni shromážděni pod jejím pláštěm, jak to zobrazují některé středověké fresky a obrazy. Dokonce nejstarší latinská antifona – pod ochranu Tvou se utíkáme...

Křesťan a filosofie I.

30.March
Položme si dvě důležité otázky: 1) Jaký vztah mají křesťané k filosofii? 2) Jaký vztah by křesťané k filosofii mít měli? První otázkou se ptáme na poměr konkrétních křesťanů k filosofii, tedy na to, jak se k ní vztahují de facto. Druhou otázkou míříme k tomu, jaký by měl jejich postoj k filosofii být de jure.

Kdo ztratí svůj život pro mě, nalezne ho

26.March
Co nejvíc působí na dnešní svět žijící v kultuře bez Boha, jakoby Bůh neexistoval a nebyl vůbec důležitý, je strach ze smrti, z neznámého. Někteří lidé ještě v nějakou nadpřirozenou bytost a moc věří, ale nepovažují ji za rozhodující sílu v jejich životě. Je to spíš nějaká záloha, bezpečnostní pojistka, ke které se dá v poslední chvíli (pokud to ještě ale stihneme) utíkat a se zachránit.

Týden ve světě katolickýma očima - 23. 3. 2021

24.March
Kongregace pro nauku víry vydala, s osobním schválením papeže Františka, zápornou odpověď na dubium ohledně otázky, zda Církev má moc žehnat svazkům osob stejného pohlaví. Připojené objasnění vysvětluje, že žehnání je svátostina, a jako takové má „disponovat člověka k přijetí hlavní milosti, která se udílí skrze svátosti, a posvěcovat různé aspekty života“, a to na rozdíl od svátostí nikoliv ex...

Neobyčejně obyčejný muž

22.March
Letošní slavnost svatého Josefa je něčím mimořádná, a to zejména proto, že papež František vydal apoštolský list Patris corde a vyhlásil Rok svatého Josefa, který potrvá do 8. 12. 2021. V apoštolském listu nás Svatý otec vyzývá k „růstu v lásce k tomuto velkému světci a pobídka, abychom prosili o jeho přímluvu a napodobovali jeho ctnosti“.

Co bychom měli vědět o Synodální cestě

22.March
Covid-19 narušuje úplně všechno, kromě Synodální cesty katolické církve v Německu. Synodální cesta je proces zahájený v prosinci 2019, jehož cílem je hledat „kroky k posílení křesťanského svědectví“. Je považována za natolik zásadní pro přežití církve, že její organizátoři na počátku pandemie rychle přijali decentralizovaný, regionální model fungující online, aby Synodální cesta mohla pokračova...

Antipelagiánský seriál Dámský gambit

20.March
Beth Harmonová si nese hluboké zranění z odmítnutí svými rodiči a dalšími lidmi, kteří ji měli milovat a přijímat. Tato osiřelá a mimořádně nadaná šachistka, hlavní hrdinka nového původního seriálu společnosti Netflix, nazvaného Dámský gambit, se uchyluje k drogám a alkoholu nejen proto, aby se dokázala vypořádat se životem, ale také, aby mohla hrát šachy a vítězit.

Orestes Brownson: znovuobjevený americký katolický myslitel 19. století

19.March
Letos uplyne 145 let od smrti významného amerického myslitele O. Brownsona, který se po mnoholetém morálně–intelektuálním a duchovním hledání a zrání rozhodl konvertovat ke katolictví. Jako dvacetiletý mladík se Brownson rozešel s presbyterianismem, prohloubil své úsilí o vyváženější spojení rozumu a víry. Tento dlouhý a omyly poznamenaný proces později popsal v knize Konvertita (1857) kde roze...

Buď se necháš očkovat, nebo nebo tě propustím

18.March
Ve Vatikánu bylo vydáno nařízení o nouzových zdravotních podmínkách, které diskriminuje pracovníky, kteří nejsou očkováni, s následky, které vedou až k propuštění. Toto rozhodnutí je neospravedlnitelné jak z morálního tak i právního hlediska, protože neexistuje stav nouze a není jistota ohledně účinnosti a bezpečnosti vakcín. Následná vatikánská poznámka k utlumení kontroverze nemění podstatu u...

Týden ve světě katolickýma očima - 15. 3. 2021

17.March
„ Svatý stolec omezuje své náklady, ale ne své poslání ,“ vysvětluje prefekt vatikánského Ekonomického sekretariátu Juan Antonio Guerrero Alves v rozhovoru s Andreou Torniellim. Hannah Brockausová shrnuje informace o finanční situaci Vatikánu a rozpočtu na rok 2021: Rozpočet plánuje výnosy 316 miliónů dolarů (o 112 miliónů méně oproti roku 2019) a náklady 376 miliónů dolarů (nejnižší v moderní ...
© 2000-2021 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes