15
new stories - click to show

Tomáš Tuček

Related to

Egoistický × egojistický

29.June » Pravopisně.cz
Pojem egoistický znamená sobecký. Pravopis a etymologie Český etymologický slovník nám ke slovu egoismus podává následující výklad. Egoismus (také egoista, egoistický) pochází z francouzského égoïsme a to k latinskému ego (já). Slovo bylo přejato a …

Sanace × sanatze

29.June » Pravopisně.cz
Sanace z pohledu ekonomie znamená ozdravení či nápravu nepříznivých podmínek v podniku, který sužují ztráty, jež by mohly ohrozit jeho existenci. Sanace v medicíně znamená uzdravení a zahojení. Sanace obecně je uzdravení, zhojení, ozdravení. Pravopi…

Oportunista × oportunysta

29.June » Pravopisně.cz
Jako oportunistu označíme někoho, kdo své jednání a rozhodování podřizuje prostředí tak, aby mu z toho kynuly výhody, a to bez ohledu na nějaké vlastní správné zásady či obecně platnou morálku a hodnoty. Oportunista hledá cesty, které by mu pomohly …

Gesce × gestze

29.June » Pravopisně.cz
Pod pojmem gesce rozumíme pověření organizace či osoby k tomu, aby mohla za jiné vykonávat určité funkce, a to samozřejmě v jejich nejlepším zájmu. Osoba tímto pověřená se nazývá gestor. V oblasti ekonomiky jde pak o řízení a koordinování výroby. Pr…

Validace × valydace

29.June » Pravopisně.cz
Pod pojmem validace se ukrývá ověřování a prověřování různých metod či systémů měření. Pod pojmem validita rozumíme platnost či právoplatnost něčeho. V oblasti psychologie validita znamená platnost metody či techniky, která je určená k danému šetřen…

Zpestření × spestření × zpestřit × spestřit

29.June » Pravopisně.cz
Zpestření je verbální substantivum (podstatné jméno slovesné) odvozené od slovesa zpestřit. Význam zpestřit spočívá v tom, že něco učiním pestrým, ozvláštněným, rozmanitým a různorodým. Není to pak jednotvárné ani fádní. Pravopis a etymologie Český …

Krupiér × krupyér

29.June » Pravopisně.cz
Krupiér je člověk, který pomáhá bankéři při hazardních hrách, například při ruletě. Krupiér přijímá sázky, vydává a přijímá žetony, vyplácí výhry. Pravopis a etymologie Český etymologický slovník nám ke slovu krupiér podává následující výklad. Původ…

Pachtýř × pachtíř

29.June » Pravopisně.cz
Pojmem pachtýř označujeme člověka, který s propachtovatelem uzavřel pachtovní smlouvu. Díky této smlouvě propachtovatel přenechá pachtýři věc, a to nejen k užívání, ale také k požívání. Pachtýř je pak zavázán za přenechání dané věci platit propachto…

Emisar × emysar

28.June » Pravopisně.cz
Pojmem emisar označujeme člověka, jenž byl někam vyslán s určitým cílem, posláním. Poslání bylo většinou tajné a své emisary vysílaly určité organizace, stát či soukromé osoby. Emisar je tedy vyslanec, s expresivním nádechem pak také zvěd, náhončí n…

Banalita × banalyta

27.June » Pravopisně.cz
Pojmem banalita označíme něco, co je všední; věc či skutečnost, která nemá valný význam, něco jednoduchého či otřelého, otřepaného (banální vtip, banální výraz). Pravopis a etymologie Český etymologický slovník nám ke slovu banalita podává následují…

Fyziologie × fizyologie

27.June » Pravopisně.cz
Fyziologie spadá pod lékařské a biologické vědní obory a zabývá se životními pochody uvnitř těl organismů, které se odehrávají na úrovni buněk, tkání, orgánů i celých orgánových soustav. Pravopis a etymologie Český etymologický slovník nám ke slovu …
Victor Hugo - Francouzský básník, prozaik, dramatik,

Tato informační stránka o Tomáš Tuček zobrazuje poslední internetové články, ve kterých se výraz "Tomáš Tuček" vyskytuje. Výsledný seznam není redigován.
© 2000-2023 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes